Innføring i tolking i offentlig sektor

Årsstudium

Innføring i tolking i offentlig sektor (grunnemne) er et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng over ett år. Studiet er for deg som er tospråklig og har norsk som ett av dine tolkespråk. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov.

Fra 2024 vil studiet ha oppstart i august.

 • Opptakskrav

  For å søke på dette programmet må du ha 

  Søkere som er statsautoriserte tolker (mellom norsk og tolkespråket), har grunnemne i tolking (mellom norsk og tolkespråket), er statsautoriserte oversettere (mellom norsk og tolkespråket) eller har en bachelorgrad i oversettelse (mellom norsk og tolkespråket), trenger ikke Tospråktesten. 

  Se mer om unntak for krav om Tospråktesten og grunnlag for poenggiving i retningslinjene: Retningslinjer for opptak til Tolking i offentlig sektor (grunnmodul og bachelor) - OsloMet

  Det tilbys opptak til utvalgte språk hvert år. Så langt praktisk mulig velges språkene i tråd med samfunnets behov til enhver tid. Søkere til studiet må selv søke om å ta Tospråktesten. Søkerne rangeres etter resultat på testen.

  For å følge tolkestudiet må studentene ha et høyt tospråklig ferdighetsnivå tilsvarende referansenivå B2 eller høyere (det europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning, vurdering, tabell 1) på begge arbeidsspråk.

  Tospråktesten tester derfor kandidatens lytteevne og muntlige uttrykksevne på norsk og tolkespråket. Det er 5-15 studieplasser i hver språkgruppe. Dersom en språkgruppe har flere kvalifiserte søkere enn det som utgjør en pedagogisk forsvarlig undervisningsgruppe, rangeres søkerne etter resultat på Tospråktesten.

  Dersom det er for få søkere med bestått resultat på Tospråktesten i et språk, vil det ikke bli gitt undervisningstilbud i språket.

  Retningslinjer for opptak til Tolking i offentlig sektor (grunnmodul og bachelor)

 • Språktilbud

  Språk i 2024

  • arabisk
  • russisk
  • tyrkisk
  • pashto
  • amharisk
  • njarunda/rundi
  • kurmanji/badini
  • finsk
  • ungarsk
  • hindi

  Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten er et opptakskrav til studiet. Dersom du ikke allerede har tilfredsstillende resultat på Tospråktesten fra før av, må du selv sørge for å søke om og gjennomføre Tospråktesten i løpet av høsten 2023.

  Tospråktesten åpner for søknader i slutten av mai 2023 med søknadsfrist i august. Les mer på Tospråktestens nettsider.

  Kommende språktilbud

  OsloMet har utarbeidet en langsiktig språkplan i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL). En oversikt over kommende test- og utdanningstilbud for tolker finner du på nettsiden om kvalifiseringstilbud for tolker ved OsloMet.

  Registrer interesse for annet tolkespråk

  Mens du venter på tilbud om utdanning i ditt tolkespråk, kan du registrere din interesse i vårt nettskjema (nettskjema.no):

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb.

  Søknadsfristen er 1. februar.

  Mer om å søke på tolkestudier.

 • Hva lærer du?

  Studiet inneholder fire store temaer: 

  • yrkesetikk og profesjonskunnskap
  • tolkens plass i kommunikasjonen
  • tolkens verktøy
  • spesifikk kontekstkunnskap

  I løpet av studiet forberedes du på å tolke samtaler i offentlig sektor. Du lærer blant annet grunnleggende tolketekniske strategier, får kunnskap om hvordan du kan bruke tospråklighet som et verktøy, du lærer om grensene for tolkens ansvarsområde og om din plass som tolk i kommunikasjonen. 

  Du lærer også om etikk i tolkeyrket og om tolkens menneskerettslige grunnlag.

  Studieside for Innføring i tolking i offentlig sektor

  Besøk studentportalen for mer informasjon om studiet (student.oslomet.no). 

  Her vil du også finne seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Emnet er organisert på deltid over to semester (høst og vår) med obligatoriske læringsaktiviteter underveis. Studiet er nettbasert, men har også samlinger ved OsloMet. Studenten må ha tilgang til datamaskin med kamera og Internett og kunne delta i nettbaserte læringsaktiviteter, også på kveldstid og i helger. Det forutsettes stor grad av selvstudium og samarbeid i studentgrupper.

  Det benyttes flere ulike undervisningsmåter. Noen av disse er: 

  • Aktiviteter som chat og forum på nett. 
  • Samlinger (obligatoriske å delta på, primært lagt til helger). På samlingene er det både forelesninger og øvelser. 
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Bachelorutdanning og andre kvalifiseringsmuligheter

  Bachelorutdanning

  Leter du etter bachelorutdanningen? Se informasjon om bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor. Har du grunnemnet i tolking i offentlig sektor fra før, og eventuelt flere påbyggingsemner, skal du søke opptak til bachelorutdanningen på vanlig måte. Du kan så søke om fritak fra de emnene du har fra før.

  Andre kvalifiseringsmuligheter

  Se oversikt over kvalifiseringstilbud for tolker ved OsloMet.

  Jobbmuligheter

  I offentlig sektor er tolking viktig for å gjøre offentlige tjeneste og fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre saksparter på tross av språkbarrierer.

  Bestått eksamen i tolking i offentlig sektor kvalifiserer for oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori D (tolk med gjennomført grunnemne Innføring i tolking i offentlig sektor), og til å søke på bachelorutdanningen dersom det aktuelle språket blir tilbudt på et senere tidspunkt.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema  

Spørsmål vedrørende opptak

OsloMets opptakskontor har åpningstider mandag, onsdag og fredag kl. 12-14. 

Telefon: 67235050

Epost: opptak@oslomet.no