Innføring i tolking i offentlig sektor

Årsstudium

Innføring i tolking i offentlig sektor (grunnemne) er et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng over ett år. Studiet er for deg som er tospråklig og har norsk som ett av dine tolkespråk. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov. Se hvilke språk du kan søke på i neste opptak under Språktilbud.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema  

Spørsmål vedrørende opptak

OsloMets opptakskontor har åpningstider mandag, onsdag og fredag kl. 12-14. 

Telefon: 67235050

Epost: opptak@oslomet.no