Autorisasjonsprøve i tolking

Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordningen for tolker i Norge.

Autorisasjonsprøven i tolking våren 2019

Våren 2019 arrangerer OsloMet autorisasjonsprøven i tolking i disse språkene:

Informasjonsmøte onsdag 20. februar kl. 1600-1700

Sted: OsloMet – storbyuniversitetet, Pilestredet 44 (Elisabeth Lampes hus), møterom V130 i første etasje. Møtet er for  deg som vurderer å ta prøven i disse språkene våren 2019. Møtet består av en gjennomgang av hva som skjer under den skriftlige og den muntlige prøven, og hva som er kravene for å bestå.

Du kan også følge møtet med strømming her fra kl. 1600 20. februar.

Påmelding og betaling

Vi åpner for elektronisk påmelding her på nettsida fra 21. februar.

Påmeldings- og betalingsfrist

18. mars 2019

Påmeldingsavgift

Kr 3 000,-

Tid og sted for prøven

Skriftlig prøve: mandag 8. april 2019, kl. 0900-1300, Silurveien 2, 0380 Oslo

Muntlig prøve: Høsten 2019. Tid og sted blir kunngjort etter skriftlig prøve.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

 • Hva er autorisasjonsprøven?

  Autorisasjonsprøven i tolking er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking for erfarne tolker. Både språklige og tolketekniske ferdigheter blir vurdert.

  Hvis du består autorisasjonsprøven, vil du få bevilling som statsautorisert tolk. Det er den øverste kvalifikasjonen en tolk kan ha i Norge.

  Det kreves svært høy kompetanse både i tolkespråket og norsk for å bestå. Med "svært høy kompetanse" menes et nivå som tilsvarer minst C1 på Europarådets nivåskala for språk (folkeuniversitetet.no).

 • Hva slags karakterer gis det til prøven?

  Både skriftlig og muntlig del av prøven blir bedømt med «bestått» og «ikke bestått».

  Autorisasjonsprøven i tolking er ikke knyttet til høyere utdanning. Det betyr at du ikke får de vanlige bokstavkarakterene fra A til F, og heller ikke studiepoeng.

 • Hva slags utdanning må jeg ha?

  Det finnes ikke noe spesielt studium eller kurs som fører fram til autorisasjonsprøven. 

  OsloMet tilbyr grunnutdanning og påbygningsemner i tolking, i tillegg til en bachelorgrad i tolking. Erfaringsmessig vil utdanning i tolking øke sjansene dine for å bestå autorisasjonsprøven.

  Du bør beherske norsk på svært høyt nivå før du melder deg til prøven, tilsvarende minst nivå C1 på Europarådets nivåskala for språk.

 • Hvordan blir jeg statsautorisert tolk?

  Autorisasjonsprøven blir bedømt med «bestått» og «ikke bestått». Hvis du består både skriftlig og muntlig, kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

  Bestått prøve kvalifiserer også til oppføring i en av de to øverste kategoriene i Tolkeportalen (tolkeportalen.no).

 • Hvordan forbereder jeg meg til autorisasjonsprøven?

  Sett deg inn i informasjonen du finner på siden Om autorisasjonsprøven

  Du bør beherske norsk på svært høyt nivå, tilsvarende minst nivå C1 på Europarådets nivåskala for språk (folkeuniversitetet.no).

  OsloMet tilbyr grunnutdanning med tolking i offentlig sektor og påbygningsemner i tolking, i tillegg til en bachelorgrad i tolking. Erfaringsmessig vil utdanning i tolking øke sjansene dine for å bestå autorisasjonsprøven.

 • Hvordan foregår prøven?

  Autorisasjonsprøven er delt i to: en skriftlig og en muntlig del.

  Den skriftlige delen er en silingsprøve. Hvis du oppnår minst 75 prosent riktig på skriftlig, går du videre til den muntlige delen, som er den egentlige autorisasjonsprøven i tolking. For engelsk er kravet 80 prosent riktig på skriftlig prøve.

  I eksempelsamlingen (hioa.no) finner du eksempler både på skriftlig og muntlig prøve.

 • Jeg bestod ikke, er det mulig å klage?

  Du kan klage på resultatet hvis du ikke bestod. Du kan også be om begrunnelse for at du ikke bestod. Fristen er tre uker etter at du har fått beskjed om resultatet. 

  Les mer om klage og begrunnelse nederst på siden Om autorisasjonsprøven.

 • Jeg er blitt syk og kan ikke møte til prøven. Hva gjør jeg?

  Hvis du er blitt syk, må du ta kontakt med oss med en gang. 

  Les informasjonen om sykdom nederst på siden Om autorisasjonsprøven.

 • Når blir det autorisasjonsprøve i mitt språk?

  Prøven blir vanligvis holdt i tre til seks språk hvert år. Hvilke språk det blir prøve i, annonseres her på nettsiden to ganger i året.

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bestemmer språk i samarbeid med OsloMet. Det er først og fremst samfunnets behov for kvalifiserte tolker som ligger til grunn for vurderingen.

  Prøvespråk de fem siste årene:

  • 2018: albansk, russisk, urdu
  • 2017: finsk, fransk, pashto, spansk, tyrkisk
  • 2016: kinesisk, tigrinja, somali, vietnamesisk
  • 2015: arabisk, litauisk, nederlandsk, persisk, thai
  • 2014: amharisk, dari, latvisk, polsk, portugisisk, rumensk
 • Når kan jeg melde meg på?

  Du kan melde deg på når autorisasjonsprøve i ditt språk er annonsert her på siden. Hvilke språk det blir prøve i, annonseres her to ganger i året.

  Prøvespråk de fem siste årene:

  • 2018: albansk, russisk, urdu
  • 2017: finsk, fransk, pashto, spansk, tyrkisk
  • 2016: kinesisk, tigrinja, somali, vietnamesisk
  • 2015: arabisk, litauisk, nederlandsk, persisk, thai
  • 2014: amharisk, dari, latvisk, polsk, portugisisk, rumensk

Om autorisasjonsprøven

Kontaktinformasjon

E-post: tolkautprove@oslomet.no

  Laster inn ...

  Videre informasjon om prøven

  Statistikk og eksempler