Språkplan for kvalifiseringstilboda i tolking

Oversikt over språka på kvalifiseringstilboda i tolking ved OsloMet, Høgskulen på Vestlandet og Samisk høgskole.

Språkplanen viser kva språk som OsloMet, Høgskulen på Vestlandet og Samisk høgskole tilbyr på testing og utdanning dei neste to åra. 

OsloMet, Høgskulen på Vestlandet og Samisk høgskole samarbeider med Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) om språkplanen. Vi tek utgangspunkt i tolkebehovet i samfunnet når vi vel språk og vurderer heile tida om det er nødvendig å tilby kvalifisering i andre og nye språk enn dei som allereie er planlagde. Planen kan derfor bli endra når tolkebehovet i samfunnet endrar seg. 

Planen er førebels. OsloMet tek atterhald om at vi får nok finansiering. 

OsloMets kvalifiseringstilbud for tolker

Tolking i offentleg sektor ved Høgskulen på Vestlandet

Guovttegielatiskkadeapmi | Sámi allaskuvla (samas.no)

Samisk Høgskole har ansvaret for kvalifiseringstilbodet for tolkar i samiske språk. 

Endringar i språkplanen for 2024 og 2025

På grunn av høg etterspurnad etter Tospråktesten på arabisk og russisk våren 2024 har vi måtta gjere endringar i språkplanen. 

Endringane gjeld språktilbodet på Tospråktesten hausten 2024 og hausten 2025 og autorisasjonsprøva i tolking i 2025. Det går fram av planen under kva språk endringane gjeld. 

Endringane i planen er gjorde i samråd med Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi).

Språkplan for 2024

 • Tospråktesten

  Våren 2024 (mars–mai) – søknadsfrist 15. februar 2024

  Søkjarar til tolkeutdanning blir prioriterte dersom OsloMet ikkje kan teste alle som har søkt. I arabisk og russisk prioriterer vi søkjarar til utdanning ved Høgskulen på Vestlandet.

  • arabisk
  • fulfulde/fulansk
  • nuer
  • oromo
  • rohingya
  • russisk
  • somali
  • tigrinja
  • ukrainsk

  Hausten 2024 (september–november) – søknadsfrist 15. august 2024

  • aserbajdsjansk
  • burmesisk
  • dansk 
  • indonesisk
  • swahili
  • tibetansk 
  • tsjetsjensk 

  Språk som er utsette til hausten 2025

  • dinka
  • mongolsk
  • svensk 

  Språk som er utsette på ubestemd tid

  • akan  
  • anuak
  • karen
  • khmer
  • ngala (lingala)
  • uigurisk 
 • Tolking i offentlig sektor, OsloMet

  Grunnemne (oppstart august 2024) – søknadsfrist 1. februar 2024

  • amharisk
  • arabisk
  • finsk
  • hindi 
  • kurmanji/badini
  • njaruanda/rundi
  • pashto
  • russisk
  • tyrkisk
  • ungarsk 

  Bachelorgrad (oppstart august 2024) – søknadsfrist 1. februar 2024

  • arabisk
  • russisk
  • tyrkisk
  • pashto
 • Tolking i offentleg sektor, Høgskulen på Vestlandet

  Grunnemne (oppstart august 2024) – søknadsfrist 1. mars 2024

  • arabisk
  • oromo
  • russisk
  • somali
  • tigrinja
  • ukrainsk
 • Autorisasjonsprøve i tolking

  Våren 2024

  • engelsk
  • tamil
  • tigrinja

  Hausten 2024

  • mandarin
  • BKSM
  • ukrainsk
  • vietnamesisk

Språkplan for 2025

 • Tospråktesten

  Søkjarar til tolkeutdanning blir prioriterte dersom OsloMet ikkje kan teste alle som har søkt.

  Våren 2025 (mars–mai) – søknadsfrist 15. februar 2025

  • arabisk
  • burmesisk
  • dari
  • nepalesisk
  • persisk
  • polsk
  • swahili
  • tamil
  • tigrinja
  • tyrkisk
  • tysk
  • ukrainsk
  • urdu
  • vietnamesisk

  Hausten 2025 (oktober–november) – søknadsfrist 15. august 2025

  • bengali
  • cebuano
  • dinka
  • mongolsk
  • njaruanda/rundi
  • nuer
  • rohingya
  • svensk
  • tigre
  • tsjin

  Språk som er utsette på ubestemd tid

  • bilin
  • ganda
  • hebraisk
  • japansk  
  • koreansk
  • kurmanji/badinsk
  • slovensk
  • tagalog
  • turkmensk
  • usbekisk
 • Tolking i offentlig sektor, OsloMet

  Grunnemne (oppstart august 2025)

  • burmesisk
  • nepalesisk
  • swahili
  • urdu
  • vietnamesisk

  Bachelorgrad (oppstart august 2025)

  • arabisk
  • persisk
  • tysk
  • ukrainsk
 • Tolking i offentleg sektor, Høgskulen på Vestlandet

  Grunnemne (oppstart august 2025)

  • arabisk
  • dari
  • polsk
  • tamil
  • tigrinja
  • tyrkisk
 • Autorisasjonsprøve i tolking

  2025

  • arabisk
  • fransk
  • sorani
  • urdu

  Språk som er utsette på ubestemd tid

  • litauisk
  • oromo
  • persisk