Realkompetanse tolking i offentlig sektor

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til tolking i offentlig sektor. Under beskrives opptakskrav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Krav til alle realkompetansesøkere

Krav til yrkespraksis

Fagkrav

Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet

Informasjon om opplasting av dokumentasjon

 • Vitnemål / kompetansebevis

  • Kompetansebevis/vitnemål med faget Norsk fra videregående skole VG1 og VG2 (112 årstimer) fra Kunnskapsløftet eller tilsvarende.
  • Ev. kompetansebevis/vitnemål med relevant videregående utdanning.

  Dersom du har et elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), trenger du ikke å laste det opp.

 • Arbeidsattester

  Arbeidsattester som dokumenterer minimum 5 års relevant arbeid. Arbeidsattester må inneholde følgende informasjon:

  • Dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der.
  • Stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller stillingsprosent.
  • Beskrivelse av arbeidet du har utført.
  • Attesten / -ene må være datert, signert og stemplet av arbeidsgiver/leder.