Tospråktesten

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. OsloMet tilbyr testing tre ganger i året over hele Norge.

Tospråktesten høst 2021

I oktober - november 2021 gjennomføres Tospråktesten i følgende språk:

Gjennomføring forutsetter at vi mottar tilstrekkelig antall søknader på de ulike språkene. Det kan bli nødvendig å utsette enkelte språk eller gjøre prioriteringer basert på tolkebehov, opptak til tolkeutdanningen eller andre hensyn.

Søk om å ta Tospråktesten (tospraktesten.oslomet.no)

Søknadsfrist: 1. august 2021

Står ikke språket ditt på lista? Registrer deg på Min side - Tospråktesten (tospraktesten.oslomet.no). Da kontakter vi deg når det blir tilbud om test i ditt tolkespråk.

Merk. Tospråktesten er også opptakskrav til studiet Tolking i offentlig sektor (bachelor) og Innføring i tolking i offentlig sektor (30 sp).

Om Tospråktesten

 • Hva er Tospråktesten?

  Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker.

  Hva blir testet?

  Tospråktesten krever at du har gode ferdigheter i både norsk og tolkespråket. Vi tester den muntlige uttrykksevnen din og evnen til å oppfatte og huske innholdet i en sekvens slik at du kan gjengi alt som blir sagt, så nøyaktig så mulig. Ordforråd, uttale, grammatikk og språkføring blir også vurdert. 

  Tospråktesten er ikke en test i tolkeferdigheter, men avdekker om du har de nødvendige språkferdighetene til å kunne kvalifisere deg videre som tolk. 

  Når?

  Tospråktesten gjennomføres tre ganger i året. 
  Søknadsfristene er 10. januar, 1. april og 1. august hvert år.

  Nye språk lyses ut hver eneste oktober, februar og mai. 
  Selve testingen gjennomføres hovedsakelig i mars, juni og oktober. 

  Samfunnets tolkebehov er med på å bestemme hvilke språk det blir prøve i, og språkene bestemmes i samarbeid mellom OsloMet og IMDi. 

  Og så da?

  Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om å delta på innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Tilfredsstillende resultat og gjennomført kurs gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) i kategori E, som er registerets laveste kategori.

  Tospråktesten som opptakskrav

  Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten er et opptakskrav til studiet Tolking i offentlig sektor ved OsloMet (grunnemne og bachelor) og for studiet Tolking i offentlig sektor (grunnemne) ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

  Innføring i tolking i offentlig sektor - OsloMet

  Tolking i offentlig sektor - OsloMet

  Tolking i offentleg sektor - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

 • Hvordan foregår prøven?

  Hva skjer?

  Dersom du skal ta testen ved fremmøte i Oslo, møter du prøveleder, norsksensor og tolkespråksensor i prøvelokalet. Dersom du velger å ta prøven fra en annen by, må du møte opp ved et av våre regionale teststeder, og prøven gjennomføres via Zoom. I noen tilfeller vil også den tolkespråklige sensoren delta via Zoom ved testing i Oslo. 

  Først vil sensor framføre en tekst på norsk, som du skal gjengi, sekvens for sekvens, på tolkespråket. Deretter framfører den andre sensoren en tekst på tolkespråket, som du skal gjengi på norsk. Hver tekst har 13 sekvenser, og tekstene handler om allmenne temaer innenfor samfunn og helse.

  Filmen om Tospråktesten (film.oslomet.no) forklarer det meste om prøven.

  Hvor lang tid tar det?

  Det er satt av 30 minutter til gjennomføringen av prøven. Du har ikke lov til å notere eller bruke noen form for hjelpemidler. 

  Greide jeg det?

  Resultatet bedømmes som "Tilfredsstillende" eller "Ikke tilfredsstillende".  
  Du får tekstmelding og e-post når resultatet ligger klart på Min side – Tospråktesten (tospraktesten.oslomet.no).

  Du kan lese mer nedenfor om Hvordan vurderes prestasjonen?

 • Hvordan forberede seg?

  Se filmen!

  Filmen om Tospråktesten (film.oslomet.no) forklarer det meste om prøven.

  Hva kan jeg konkret gjøre?

  Du bør jobbe aktivt med språket for å utvide ordforrådet ditt, for eksempel ved å lese aviser og nettsider på norsk og på tolkespråket. Du bør holde deg oppdatert på ord og begreper, spesielt innenfor områdene helse, sosialforvaltning, utdanning, rettsvesen og arbeidsliv.

  Eksempel på tekst som skal oversettes muntlig fra norsk under Tospråktesten

  Teksten leses opp, sekvens for sekvens, og du skal oversette til tolkespråket.

  1. En gruppe leger gjennomførte i fjor et omfattende forskningsprosjekt der de undersøkte folks livsstil og helse.
  2. Personene som deltok i undersøkelsen, var mellom 45 og 79 år gamle, og de kom fra ulike sosiale lag. 
  3. Deltakerne var friske, og ingen hadde kreft, hjertesykdom eller andre alvorlige helseplager da studien startet. 
  4. Studien så på hvordan røyking, alkoholinntak, fysisk aktivitet og inntak av frukt og grønt påvirket helsen.
  5. Legene fant ut at selv små endringer i livsstilen gav god helsegevinst.
  6. Det har lenge vært kjent at røyking og trening påvirker hvor lenge du lever, men dette er første gang alle faktorene er blitt sett på i sammenheng.
  7. Forskerne fant at såkalt kroppsmasseindeks, eller BMI, som er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, ikke hadde noe å si for resultatene.
  8. Det samme gjaldt sosial status.
  9. Derimot kunne legene påvise en klar sammenheng mellom livsstil og kreftdødsfall.
  10. De av deltakerne som levde usunt, kom også dårlig ut når det gjaldt hjerte- og karsykdommer.
  11. Det viser seg at mange kan oppnå store helsegevinster gjennom små forandringer i livsstilen. 
  12. Hvis du trener, spiser rikelig med frukt og grønt, er forsiktig med alkohol og kutter ut sigarettene, kan du forlenge livet med opptil 14 år.
  13. I tillegg kom det fram at overvektige har like gode resultater av å endre livsstil som de som er slanke, uten å gå drastisk ned i vekt.

  Bruk en venn

  Du kan øve deg ved å la en partner lese opp en tekst på norsk, setning for setning, mens du gjengir innholdet på tolkespråket. Deretter gjør du det samme fra tolkespråket til norsk. Tren på å oppfatte innholdet i det som blir sagt, og gjengi det så nøyaktig du bare kan. Det vil bli lagt vekt på nøyaktig gjengivelse under vurderingen.

  Benytt tilgjengelige medier

  Du kan bruke programmer fra radio, TV eller klipp fra YouTube som du strømmer og setter på pause, mens du gjengir ordlyden på norsk eller på tolkespråket. Det er ikke så viktig hva slags type program du henter materialet fra, men at du får øvd deg. Husk at det for en tolk er viktig å beherske både tolkespråket og norsk meget godt.

  Gruer du deg? 

  Veldig mange er nervøse for å ta Tospråktesten. Det skjønner vi. Å bli testet kan virke skummelt. Men hvis du forbereder deg godt og har satt deg inn i hvordan prøven forgår, blir det mindre skummelt. Hvis du i tillegg har øvd deg på norsk og på tolkespråket, vil du kanskje kunne senke skuldrene og gjøre ditt beste.

 • Hvordan vurderes prestasjonen?

  Sensorene vurderer oversettelsen av hver sekvens etter følgende skala: 

  • A - svært god oversettelse med nyanser intakt (6 poeng). 
  • B - få og små unøyaktigheter i oversettelsen (5 poeng)
  • C - større og/eller flere unøyaktigheter i oversettelsen (3 poeng)
  • D - meningen ble delvis borte / kandidaten klarte ikke oversette alt (1 poeng)
  • E - meningen ble helt borte / kandidaten klarte ikke å oversette sekvensen (0 poeng)

  I tillegg vurderes uttale, grammatikk og språkføring etter følgende skala:

  • svært god /morsmålsaktig (90-100 prosent)
  • godt forståelig, men tydelig aksent / enkelte grammatiske feil (75-89 prosent)
  • forstyrrende aksent eller forstyrrende grammatiske feil (74> prosent)

  Poengsummen fra sekvensgjengivelsen omregnes til prosent og teller dobbelt så mye som vurderingen av uttale og grammatikk. For å få tilfredsstillende resultat på Tospråktesten må du oppnå minst 80 prosent i begge språkretninger. 

  Prøveresultatet varsles via e-post etter at hele den gjeldende prøverunden er gjennomført.

 • Tospråktesten utenfor Oslo

  Kan jeg ta testen utenfor Oslo?

  Ja, i tillegg til Oslo tilbyr vi testen i Alta, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Du oppgir i din søknad hvilket teststed du ønsker. 

  Hvis du får tilbud om å ta testen et annet sted enn i Oslo, møter du fram hos en av våre samarbeidspartnere og gjennomfører prøven via Zoom. 

 • Krav til deg

  Norsk?

  For å få tilbud om Tospråktesten må du dokumentere norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 i Europarådets skala (folkeuniversitet.no).

  Pris? 

  Du må betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven. Egenandelen er et administrasjonsgebyr og vil ikke bli refundert. 

 • Hvordan dokumentere norsk?

  Du må dokumentere norskkunnskaper på én av disse måtene:

  • Vitnemål fra norskspråklig grunnskole samt bekreftelse fra skolen(e) på at du har gått alle årene (9 eller 10 år) der
  • Kompetansebevis fra norsk videregående skole som viser bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer)
  • Norskprøve fra Kompetanse Norge (kompetansenorge.no) med minimum resultat B2 på alle fire delprøver
  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (folkeuniversitetet.no) med minimum resultat "Bestått". Har du tatt testen før 2009, må du ha minst 450 poeng. (NB. Fra 2022 må du også bestå muntlig prøve). 
  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter
  • 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

  Annet: 

  • norsk bevilling som statsautorisert tolk
  • norsk bevilling som statsautorisert translatør
  • bestått studium i tolking i offentlig sektor fra Norge (minst 30 studiepoeng)
  • studium fra høgskole eller universitet i norsk språk (minst 60 studiepoeng)

  Dokumentasjonen sendes inn sammen med søknaden. 

  NB! Norskkravet oppdateres fra 2022 i henhold til endringer i norskkravet i generell studiekompetanse fra 2021 (samordnaopptak.no).

  Fyller du ikke noen av kravene?

  Da kan du dokumentere norskkunnskapene dine ved å melde deg opp til Test i norsk – høyere nivå (folkeuniversitetet.no) eller Norskprøve B2 (kompetansenorge.no). 

  Dersom du har behov for å ettersende dokumentasjon etter at søknadsfristen er utløpt, må du ta kontakt med oss. 

 • Tidligere testing

  Her ser du hvilke språk som er testet til nå.

  2020

  I 2020 har vi hatt Tospråktesten på følgende språk:

  • akan
  • arabisk
  • armensk
  • aserbajdsjansk
  • cebuano
  • dari
  • hasaragi
  • kirundi
  • koreansk
  • kurmanji
  • latvisk
  • lingala
  • nordsamisk
  • polsk
  • slovakisk
  • somali
  • tibetansk
  • tigrinja
  • tsjekkisk
  • tsjetsjensk
  • ungarsk

  Følgende språk ble også tilbudt i 2020, men ble utsatt grunnet få eller ingen søkere:

  • burmesisk
  • fulfulde
  • georgisk
  • hebraisk
  • mabaan

  2019

   I 2019 har vi hatt Tospråktesten på følgende språk:

  • amharisk
  • arabisk
  • bengali
  • bilin
  • chin
  • fransk
  • georgisk
  • gresk
  • hindi
  • islandsk
  • italiensk
  • kantonesisk
  • kinyarwanda
  • kirundi
  • makedonsk
  • nepali
  • nordsamisk
  • oromo
  • pashto
  • rumensk
  • somali
  • swahili
  • tagalog
  • tyrkisk
  • ukrainsk
  • urdu
  • vietnamesisk

  Følgende språk ble også tilbudt i 2019, men ble utsatt hovedsakelig grunnet få eller ingen søkere:

  • lingala
  • hebraisk
  • lulesamisk
  • sørsamisk
  • tibetansk

  2018

  I 2018 har vi hatt Tospråktesten på

  • aserbajdsjansk
  • engelsk
  • hindi
  • kinesisk (mandarin)
  • nordkurdisk
  • oromo
  • persisk
  • russisk
  • tamil
  • thai 
  • tigré
  • tigrinja
  • vietnamesisk

  Følgende språk ble også tilbudt i 2018, men ble utsatt hovedsakelig grunnet få eller ingen søkere:

  • bengali
  • georgisk
  • islandsk
  • italiensk
  • kantonesisk
  • karen
  • makedonsk
  • nepali
  • samiske språk
  • somali
  • tagalog
  • tibetansk
  • ukrainsk

  2017

  I 2017 har vi hatt Tospråktesten på

  • arabisk
  • bengali
  • makedonsk
  • panjabi
  • persisk
  • portugisisk
  • somali
  • sorani
  • spansk
  • tigrinja
  • vietnamesisk

  Følgende språk ble også tilbudt i 2017, men ble utsatt hovedsakelig grunnet få eller ingen søkere:

  •  karen
  •  samiske språk

  2016

  I 2016 hadde vi Tospråktesten på

  •  arabisk
  • polsk
  • somali
  • tyrkisk

Kurs og retningslinjer

 • Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

  Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO).

  TAO er et tredagerskurs i tolkens yrkesetikk og tolkens plass i samtalen. Kurset gir en grunnleggende innføring i tolkeetikk, tolketeknikk, tolkens funksjon og tolkens ansvarsområde. Det er gratis og holdes i OsloMets lokaler sentralt i Oslo.

  Bestått test og gjennomført kurs gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E (tolkeregisteret.no).

  Kurset blir arrangert fortløpende, og aktuelle kandidater vil motta invitasjon etter å ha gjennomført Tospråktesten.

 • Retningslinjer for Tospråktesten

  Retningslinjer for Tospråktesten ved OsloMet – storbyuniversitetet

  1. Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og et tolkespråk som tester kandidatens tospråklige ferdigheter.
  2. Tospråktestens målgruppe er personer som ønsker å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) og praktisere som tolk i Norge, men som ikke har formelle tolkefaglige kvalifikasjoner (tolkeutdanning eller statsautorisasjon). Det er en forutsetning å ha gode ferdigheter i norsk og tolkespråket.
  3. For å gå opp til Tospråktesten må kandidaten være myndig eller fylle 18 år det året prøven avlegges.
  4. Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (nivå B2).
  5. Prestasjonen på Tospråktesten (resultatet) vurderes som enten tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende.
  6. Kandidater med resultatet tilfredsstillende på Tospråktesten vil få tilbud om å delta på introduksjonskurset Tolkens ansvarsområde («TAO-kurs»).
  7. Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten og gjennomført TAO-kurs gir grunnlag for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregisters kategori E. Kategori E for Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring er rekrutteringskategorien i Nasjonalt tolkeregister, som forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (imdi.no).
  8. Resultatet på Tospråktesten kan brukes som grunnlag ved søknad om opptak til studiet Tolking i offentlig sektor ved OsloMet og ved HVL, etter gjeldende regler for opptak.
  9. Hvilke testspråk som tilbys, vurderes blant annet ut fra behovet for ulike tolkespråk i Norge. Vurderingen gjøres i samarbeid med IMDi. Tospråktesten forbeholder seg retten til å prioritere søkere.
  10. Tospråktesten holdes i OsloMets lokaler i Oslo. Søkere får også tilbud om å ta prøven i henholdsvis Alta, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Tromsø eller Trondheim. Kandidater som velger et annet frammøtested enn Oslo, gjennomfører Tospråktesten ved hjelp av videokonferanse. Det tas forbehold om antall kandidater.
  11. Søknad om testing tas imot på Tospråktesten – Min side (tospraktesten.oslomet.no) i perioden påmeldingen for det aktuelle tolkespråket er åpen.
  12. Det betales en egenandel for å ta Tospråktesten. Påmelding er bindende, og egenandelen blir ikke refundert.
  13. Informasjon om oppnådd resultat meddeles til kandidatens epostadresse registrert på Tospråktesten – Min side.
  14. Tospråktesten omfattes av Lov om universiteter og høgskoler (lovdata.no). Som muntlig forprøve kan resultatet av Tospråktesten ikke påklages, jf. §5-3 (5), men kandidaten kan be om begrunnelse for vurderingen, jf. §5-3 (1-3). Skriftlig ønske om begrunnelse må sendes OsloMet innen én uke etter utsendt resultat.
  15. Det gjøres lydopptak av prøven for at sensorene skal kunne støtte seg på det i sensureringen. Lydopptaket kan ikke benyttes som grunnlag for ny vurdering. 

Kontaktinformasjon

E-post: tospraktesten@oslomet.no.

  Laster inn ...

  Les mer om Tospråktesten