Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

Etterutdanning

Tolkens ansvarsområde (TAO ) er et tredagers innføringskurs i tolkens yrkesetikk og plass i samtalen.

 • Hva lærer du?

  Ønsker du å arbeide som tolk, men mangler formelle kvalifikasjoner? Dette kurset går over tre dager og gir en første innføring i tolkeetikk, tolketeknikk, tolkens funksjon og tolkens ansvarsområde. 

  Kurset har fire hovedtemaer som du må være kjent med om du vil arbeide som tolk i offentlig sektor:

  • yrkesetikk og grensene for tolkens ansvarsområde
  • tolkens plass i kommunikasjonen
  • tolkens verktøy
  • forberedelse før oppdrag.

  Målgruppen for kurset er personer som ønsker å arbeide som tolk, eller som allerede arbeider som tolk, men som mangler formelle kvalifikasjoner i form av tolkeutdanning eller statsautorisasjon i tolking.

  Hva oppnår jeg etter endt kurs?

  Bestått test og gjennomført kurs gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E (tolkeregisteret.no).

  Nasjonalt tolkeregister er et offentlig innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge. Du kan lese mer om registeret og de ulike kategoriene på nettsidene til Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no).

 • Hvem får tilbud om kurs?

  Kurset arrangeres fortløpende, og er et tilbud til kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten. Aktuelle kandidater vil motta invitasjon når de kvalifiserer seg gjennom Tospråktesten. Tospråktesten lyses ut tre ganger i året. Les mer om Tospråktesten og hvordan du melder deg på.  

  Personer med bestått translatøreksamen (statsautoriserte translatører) og fagoversettere kan også søke om å få plass på TAO-kurset. Dersom dette gjelder deg, kan du kontakte OsloMet på tospraktesten@oslomet.no.

  Det er ikke åpen påmelding til kursene. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Kurset består av dialogforelesninger, diskusjoner og rollespill. Det tar for seg ulike situasjoner en tolk kan komme opp i, og det gir mulighet til å reflektere rundt det ansvaret tolken påtar seg.  

  Kurset har vanligvis 20 deltakere med ulike tolkespråk. Underveis vil deltakerne bli delt opp i mindre grupper for rollespill og andre gruppeøvelser. 

  Aktiv deltakelse og deling av erfaringer er en sentral del av kurset. 

  Hvor foregår kurset?

  Kurset arrangeres i OsloMets lokaler sentralt i Oslo.

 • Hva koster det?

  Kurset er gratis, men du må selv dekke eventuelle reise- og hotellutgifter. 

 • Jobb og videre kvalifiseringsmuligheter

  OsloMet tilbyr også videre kvalifiseringsløp for tolker, som tolkeutdanning og autorisasjonsprøve i tolking. Alle som vil arbeide som tolk i offentlig sektor, blir anbefalt å søke videre kvalifisering gjennom tolkeutdanning.

  På nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (imdi.no) kan du lese mer om å jobbe som tolk.

  Les mer om de ulike kvalifiseringsmulighetene ved OsloMet:

  Autorisasjonsprøve i tolking

Kontaktpersoner

Laster inn ...