Opptak til tolkestudier

Slik søker du om opptak til tolkestudier

Slik søker du

For å søke må du bruke Søknadsweb (fsweb.no). Du kan logge på Søknadsweb ved å benytte PIN-kodeID-porten eller pålogging via Feide. Du må lage PIN-kode ved førstegangs pålogging, som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb. Hvis du har vært student eller søker tidligere må du bruke PIN-kode fra forrige registrering. Har du har glemt PIN-kode kan du bestille ny på Søknadsweb. Har du endret e-postadresse siden forrige registrering og ikke husker din PIN-kode må du kontakte oss på e-post: opptak@oslomet.no eller telefon. På Søknadsweb må du registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjonen.

Opptak til Tolking i offentlig sektor (grunnmodul og bachelor)

 • Last opp dokumentasjon

  Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon på Søknadsweb. Der er det en meny øverst på siden, enten i tekstform der det står "Mine dokumenter" blant flere valg, eller i form av tre vannrette streker du kan klikke på for å få opp menyen.

  Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer. Navngi dokumentene så presist som mulig, f.eks. «Vitnemål fra…», «Attest fra …» osv. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt. Sjekk opptakskravene for studiene du søker for å se hva du må dokumentere. Det vanligste er at du må dokumentere utdanning og eventuelt yrkespraksis:

   

  • Annen utdanning

   Fagskoleutdanning og høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.
   Utdanning tatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere. 
   Utdanning tatt ved andre høyskoler og universiteter i Norge kan du under «Min profil» i Søknadsweb be om å få oversendt til OsloMet gjennom resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler. I så fall må du kontrollere at dine resultater kan oversendes. Resultatene vil bli synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb så fort vi har hentet resultatene.

  • Videregående skole

   Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis og eventuelt fagbrev. Hvis ditt vitnemål er registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste opp kopi i søknaden.

 • Dokumentere yrkespraksis

  Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attesten må inneholde

  • dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der
  • stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel
  • beskrivelse av arbeidet du har utført
  • attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver eller leder
  • arbeid som selvstendig næringsdrivende kan for eksempel dokumenteres av regnskapsfører. I tillegg må du dokumentere firmaattest fra Brønnøysundregisteret

  Yrkespraksis som selvstendig næringsdrivende dokumenteres med attest fra regnskapsfører, attest fra Brønnøysundregisteret og egenerklæring. Attest og egenerklæring må beskrive omfang på stilling samt innholdet i stillingen og bedriften så godt som mulig. Hvis du ikke har benyttet regnskapsfører kan du laste opp attester fra partnere, eventuelt fra større kunder. Du kan også laste opp selvangivelse fra Skatteetaten.

 • Annen dokumentasjon

  Opptak til PPU med fagdidaktikk ved OsloMet krever motivasjonsbrev. Se mer om innhold på studienes nettsider.  Opptak til PPU med yrkesdidaktikk krever ikke motivasjonsbrev.

  Vi sjekker med Statens autorisasjonskontor for studieprogram der det er krav om spesifikk helseautorisasjon.

 • Avslutter du utdanning etter søknadsfristen?

  Last opp foreløpig karakterutskrift når du søker. Endelig vitnemål må lastes opp innen 1. juli. Hvis du avslutter din bachelorgrad ved OsloMet eller åpner for resultatutveksling trenger du ikke laste opp karakterutskrift eller endelig vitnemål.

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no