Direkte opptak til 3. studieår i bachelor i norsk tegnspråk (tidligere tegnspråk og tolking)

Studenter fra andre universitet/høgskoler som har tatt/tar de to første studieårene i bachelorstudium i tegnspråk og tolking kan søke om direkte opptak til 3. studieår.

Bachelorstudium i norsk tegnspråk ble endret fra høsten 2022, og det er ikke lenger mulig å søke om direkte opptak til 2. året etter fullført årsstudium i tegnspråk. 

Studenter må oppfylle fakultetets kvalifiseringskrav. Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag og studiepoeng. Alle eksamener må være bestått innen 1. juli.

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Studiets oppbygning

Informasjon om studiets oppbygning finner du på følgende sider:

Slik søker du

 • 1. Registrer deg som søker i Søknadsweb

  Du må registrere deg som søker i Søknadsweb (fsweb.no).​​​​​

  • Du finner studiet under "Overflytting eller direkte opptak til 2./3./4./5.- studieår" og videre under "Overflytting og direkte opptak" – "Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, høst".
  • Studiet åpnes for søking 1. februar (dersom vi har ledige plasser).
  • Søknadsfrist er 1. mars.
  • Ved første gangs pålogging må du lage din egen personlige PIN-kode som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb.
 • 2. Følgende må lastes opp innen 1. mars

  Følgende dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb innen 1. mars:

  • Midlertidig karakterutskrift.
  • Bekreftelse om bestått veiledet praksis (med antall veiledede praksisuker som skal tas i vår).
  • Studiemodell (hvordan studieprogrammet ditt er bygget opp – med oversikt over hvert studieår).
  • Utdanningsplan (finnes i din Studentweb og viser hvilke fag du tar i vårsemesteret).

  Frist for å laste opp dokumentasjon på kvalifiserende utdanning er 1. juli for søkere som skal avslutte kvalifiserende utdanning i inneværende semester.  

  Allerede student ved OsloMet?

  Studenter ved OsloMet trenger ikke å laste opp dokumentasjon.

  OBS! Dersom du har dokumenterte sosiale eller medisinske grunner til å studere i Oslo eller Akershus, ber vi deg om å gi oss beskjed om dette på opptak-lui@oslomet.no. Slik dokumentasjon kan ikke lastes opp i Søknadsweb.

 • 3. Frister og behandlingstid

  Søknadsfrist: 1. mars.

  Frist for å laste opp dokumentasjon på bestått fag og praksis er 1. juli for søkere som skal avslutte kvalifiserende utdanning i inneværende semester.  

  Søknader hvor steg 1 eller 2 mangler vil ikke bli behandlet.

  Du vil få svar på din søknad i juli.

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for overflytting til OsloMet.

Kontakt