Kvoter

Når du søker opptak til studier ved OsloMet gjennom Samordna opptak vurderes du i en ordinær kvote og eventuelt i kvoten for førstegangsvitnemål. OsloMet har i tillegg egne kvoter ved journalistutdanningen.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine.

Konkurransepoeng består av karakterpoeng (samordnaopptak.no) og eventuelt tilleggspoeng (samordnaopptak.no).

Kvote for førstegangsvitnemål

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og

50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine (samordnaopptak.no).

Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det. Er du usikker på om du får førstegangsvitnemål, kan du kontakte skolen din.

Kvoter til journalistutdanningen

Praksiskvote

Ti prosent av studieplassene er reservert for søkere med relevant arbeidspraksis.

For å konkurrere i denne kvoten må du kunne dokumentere minimum et halvt år sammenhengende journalistisk fulltidspraksis. Det er OsloMet som godkjenner praksisen. Godkjent praksis gir ekstrapoeng ved opptak, og du får to ekstrapoeng per halvår. Du kan få inntil tolv ekstrapoeng. Du får ingen alderspoeng i denne kvoten.

Oversikt over krav til praksis og dokumentasjon (samordnaopptak.no).

Minoritetskvote

Inntil fem studieplasser er reservert for søkere med minoritetsbakgrunn. For å konkurrere i denne kvoten må du kunne dokumentere at du eller begge foreldrene dine er født i Afrika, Asia (inkludert Tyrkia) eller Latin-Amerika.

For å dokumentere at du kan konkurrere i minoritetskvoten må du laste opp følgende:

Hvordan dokumentere minoritetsbakgrunn (samordnaopptak.no).