Bibliotekarstudenter

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bachelorprogram

Et moderne bibliotek er en møteplass for samtale, debatt, kultur- og kunnskapsformidling. Som bibliotekar er du i dag en blanding av informasjonsarbeider, pedagog og en kulturarbeider.

 • Studiestart

  Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum.

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du være registrert student for å kunne logge deg inn på "Min side".

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet høsten 2020.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 56,1
  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte.

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 336

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Det første året av studiet gir deg en grunnleggende innføring i bibliotekfaglige teorier, metoder og arbeidsmarked. Noen sentrale tema som introduseres er formidling, litteratur- og mediehistorie, kultur- og kunnskapspolitikk, informasjonssøk og kildekritikk. Det første året inneholder også en femukers praksisperiode.

  De to påfølgende årene kan du velge emner innenfor eller på tvers av to fordypningsområder. Emner innenfor fordypningsområdet Kultur, litteratur og politikk har humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til formidling av kultur, med særskilt vekt på litteraturen. Emner innenfor fordypningsområdet Informasjonsteknologi, organisering og gjenfinning berører ulike former for behandling, gjenfinning, vurdering og bruk av informasjon. Dette inkluderer emner om metadata, klassifikasjon, databehandling- og analyse, profesjonell søking og bruker- og systeminteraksjon. Studiet avsluttes med en obligatorisk bacheloroppgave.    

  Studiet er et heltidsstudium. Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen. Tilstedeværelse kreves ved arbeid med og fremføring av flere av arbeidskravene. Studiet har enkelte progresjonskrav.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er delt opp i emner som bygger på hverandre. Undervisningen er variert og spenner fra:

  • Forelesninger
  • Øvingsoppgaver
  • Skrivekurs
  • Studiebesøk
  • Diskusjoner
  • Prosjektarbeid
  • Studentpresentasjoner
  • Gruppearbeid
  • Seminarer

  Egenstudier

  55 %

  Forelesning

  25 %

  Øvingstimer

  15 %

  Praksis

  5 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Fra høsten 2020 tilbys et nykomponert bachelorprogram. Tabellen nedenfor viser og lenker til emner som er fastsatt for det første året. Emner som inngår i andre og tredje studieår er under utvikling og skisseres under tabellen. Det første året er alle emner obligatoriske. De to siste årene gir en rekke valgmuligheter. 

  Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( LBIBIN/2020/HØST )

  2. studieår

  Obligatoriske emner: Personvern og juss i informasjonssamfunnet, Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetoder, Praktisk prosjektstyring

  Valgemner: Kultur- og litteraturformidling, Biblioteket som møteplass og formidlingsarena, Barn og medier, Samtidslitteratur, Metadata i bibliotek, Indeksering og klassifikasjon, Databehandling og -analyse         

  3. studieår

  Obligatoriske emner: Bacheloroppgave, Organisasjon, samarbeid og ledelse

  Valgemner: Bibliometri og forskningsstøtte, Profesjonell søking og research, Bruker- og systeminteraksjon, Kultur- og kunnskapspolitikk, Litteratursosiologi, World literature, Vitenskapelig assistent, Universal design,Web development

 • Hva kan du jobbe som?

  Men en bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, får du mange jobbmuligheter.

  Her er noen av stedene du kan jobbe:

  • Bibliotek
  • Arkiv
  • Dokumentasjonsavdelinger i private og offentlige organisasjoner
  • Aviser
  • Forlag
  • Bokhandler
  • Annen type kunnskapsforvaltning og kulturformidling

  Bachelorgraden lar deg også arbeide med utredning for fag- og forskningsmiljøer, kulturaktiviteter, veiledning av lærere og elever, og med etablering av arkivrutiner i offentlige og private arkiver.

 • Praksisplass

  Dette studiet har en fem ukers praksisperiode lagt til andre semester av det første studieåret. Alle må gjennomføre praksisukene selv om de kan vise til lang arbeidserfaring fra bibliotek.

 • Utveksling

  Du kan ta deler av studiet i utlandet. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

  Du kan primært reise på utveksling i femte semester, med det er muligheter å ta det ved andre tidspunkt.

  Dette er noen av stedene du kan reise til:

  • Finland
  • Australia
  • Canada
  • USA
  • Hellas
  • Latvia
  • Nederland
  • Polen
  • Spania
  • Sverige
  • Tyskland
  • Ungarn

  Les mer om utveksling i bibliotek- og informasjonsvitenskap her.

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema