Fotostudent tar et portrett av en dame

Fotojournalistikk

Bachelorprogram

Vil du lære å fortelle journalistiske historier med fotografi og video? Tar du bachelorstudiet i fotojournalistikk kan du jobbe i alle typer visuelle medier – fra papiravis til nett-TV.

 • Studiestart

  Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum.

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du være registrert student for å kunne logge deg inn på "Min side".

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet høsten 2020.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 70,7
  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte

  Opptakskrav

  Du må bestå en todelt opptaksprøve, og den blir da gitt karakter og poeng. Disse poengene legges til poeng fra generell studiekompetanse.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Først søker du via Samordna opptak.

  Les mer om denne delen av søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse.  Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 848

  Opptaksprøve

  Oppgavetekst hjemmeprøve

  Lag en bildefortelling som tar for seg en side ved den aktuelle situasjonen med koronaviruset. Oppgaven må løses i pakt med de offentlige smittevernbestemmelsene.

  Praktiske opplysninger om opptaksprøven

  Lever opptaksprøve her

  Etter at du har søkt besvarer du opptaksprøven. 

  Opptaksprøven består av arbeidsprøver og hjemmeprøve. Se egne retningslinjer for opptaksprøvene. Opptaksprøven regnes som bestått når både arbeidsprøvene og hjemmeprøven er bestått.

  Frister og tidsplan for opptaksprøven 2020
  • 15. april           Ordinær søknadsfrist i det samordnete opptaket
  • 25. april           Hjemmeprøven blir tilgjengelig på nett
  • 1. mai              Side for opplasting av opptaksprøve blir tilgjengelig
  • 18. mai            Frist for opplasting av arbeidsprøvene og besvarelsen på hjemmeprøven
  • Uke 26            Brev med resultatet av opptaksprøven sendes ut. Brevene går med posten ca. 24. juni.                  

  Det kan dessverre ikke gis utsettelse på fristen 18. mai for opplasting av opptaksprøven.

  Vurdering av opptaksprøven

  Etter at resultatet av opptaksprøven foreligger, blir de kvalifiserte søkerne rangert. Dette skjer ved poengberegning etter de ordinære reglene for opptak til høyere utdanning. I tillegg gis det poeng for de godkjente opptaksprøvene.

  Saksbehandling av søknaden

  Parallelt med vurdering av opptaksprøven saksbehandles søknaden i det samordnete opptaket.

  Spørsmål

  Generelle spørsmål som gjelder opptaksprøven kan rettes til: Fakultet for samfunnsvitenskap, tlf. 67 23 59 73, eller e-post: studie-jm-sam@oslomet.no

  Spørsmål om ordinær saksbehandling av søknaden rettes til: Seksjon for opptak og veiledning, tlf. 67 23 50 50 eller epost opptak@oslomet.no

  Unntak fra dette er hvis du har Samordna opptak som saksbehandler, da må du ringe 815 48 240.

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

  • 20. juli             Resultatet av hovedopptaket legges ut på nettsøknaden på samordnaopptak.no
  • 26. juli             Svarfrist for hovedopptaket (gjør oppmerksom på at denne fristen kan endres)
  • 29. juli             Eventuelt suppleringsopptak
 • Hva lærer du?

  En fotojournalist er langt mer enn en fotograf – du er også en journalist som formidler nyheter og fortellinger ved hjelp av foto og video.

  Studiets hovedmål er at studentene skal lære seg å rapportere visuelt fra et globalt og flerkulturelt samfunn. I dagens mediehverdag er det en forutsetning at du er flermedial og kan formidle historiene på mange måter. Derfor lærer du også å jobbe med verbal journalistikk, både i skrift og lyd, tillegg til å fortelle ved hjelp av bilder.

  Det første semesteret er stort sett felles med journalistutdanningen - du studerer sammen med journaliststudentene og får undervisning i generelle journalistiske emner. Du lærer hvordan du jobber med lokale og nasjonale nyheter og hvordan skal tilpasse informasjonen du formidler til medium og målgrupper.

  Det å jobbe som fotojournalist setter også krav til at du skal følge etiske retningslinjer og være kritisk i forhold til kilder og maktstrukturer. Gjennom studiet lærer du å reflektere over egen yrkesutøvelse og medienes og fotojournalistikkens rolle i samfunnet.

  Siden du i første rekke skal jobbe visuelt, vil du gjennom studiet også utvikle dine kunnskaper om bildeestetikk, sentral teori for bilder og bildefortellinger, dramaturgi og fortellerteknikker i video.

  Studiet er praktisk rettet og i løpet av utdanningen vil du få anledning til å gjennomføre ulike fotojournalistiske prosjekter i ulike formater for nett og papir. Du vil utvikle din visuelle og tekniske kompetanse slik at du er godt rustet til å jobbe som frilanser eller være ansatt i et mediehus.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet veksler mellom teoretisk undervisning i fotojournalistikkens innhold og praktisk oppgaveløsning, med en utvikling fra det lokale og det nasjonale, til det globale og internasjonale. 

  Det gis undervisning både på dagtid og ettermiddag/kveld.

  Praktiske oppgaver:

  Fotojournalistisk arbeid med veiledning og gjennomgang av oppgavene i grupper er en grunnstamme i undervisningen. Praktiske oppgaver i alle emner har tre deler:

  • Idé, research og pitching.
  • Selve den fotojournalistiske oppgaven.
  • Oppsummering gjennom metoderapport eller et refleksjonsnotat.
  Mappe:

  Alle ferdige og godkjente oppgaveløsninger, utkast og underkjente oppgaveløsninger du utfører i løpet av studiet, samles i en mappe som brukes både i undervisningen og til eksamen. Dette er for at både studenten og læreren effektivt skal kunne få et inntrykk av studentens faglige utvikling i løpet av studietiden.

  Alle skriftlige journalistiske produksjonsoppgaver (arbeidskrav og eksamen) må leveres på norsk. I emner som undervises på engelsk, må studentene bruke engelsk.

  Redaksjonspraksis:

  I hele 5. semester kan du ha praksis i et mediehus, der du deltar i det daglige arbeidet i redaksjonen. Da vil du få selvstendige oppgaver innen ulike fotojournalistiske områder og sjangre, under veiledning. For å kunne ha praksis er det et krav fra mediehusene at du har førerkort klasse B og disponerer egen bil i praksisperioden.

  Studiet i fotojournalistikk krever også at hver student har eget digitalt kamerautstyr. Før studiestart vil du få beskjed om hvilke minimumskrav som stilles til utstyret.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også disponere digitalt kamerautstyr selv.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Om du studerer fotojournalistikk, kan du arbeide som fotojournalist i mediehus eller som frilansfotograf innen journalistikk og kommunikasjon.

  Du kan også starte eget foretak.

 • Praksisplass

  Redaksjonell praksis er en sentral del av utdanningen og viktig for studiets kontakt med mediebransjen. Gjennom praksis får du kontakt med redaksjonell kultur, lærer redaksjonelle rutiner og utvikler faglig nettverk.

  • 2 uker praksis i 2. semester i lokalt mediehus
  • 2 uker praksis i 3. semester i regionalt mediehus
  • Hele semesteret er praksis, fortrinnsvis i et større mediehus i Norge. (Vi har også en plass i Politiken i København.)
 • Utveksling

  Et semester ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon gir deg nyttige erfaringer, både faglig og personlig. Du kan velge å bruke 5. semester til studier utenlands, blant annet i disse landene: Australia, Belgia, Danmark, Frankrike, Kina, Mexico, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA

  Se flere muligheter for utveksling for fotojournalistikk

   

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema