Fotojournalistikk-student tar et portrett av en dame ute på campus.

Fotojournalistikk

Bachelorprogram

Vil du lære å fortelle historier med foto og video? Bli kvalifisert til jobb i alle typer visuelle medier, fra papiravis til nett-TV.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 848.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  En fotojournalist er langt mer enn en fotograf – du er også en journalist som formidler nyheter og fortellinger ved hjelp av foto og video.

  Studiets hovedmål er at du skal lære seg å rapportere visuelt fra et globalt og flerkulturelt samfunn.

  I dagens mediehverdag er det en forutsetning at du er flermedial og kan formidle historiene på mange måter. Derfor lærer du også å jobbe med verbal journalistikk, både i skrift og lyd, i tillegg til å fortelle ved hjelp av bilder.

  Det første semesteret er stort sett felles med journalistutdanningen – du studerer sammen med journaliststudentene og får undervisning i generelle journalistiske emner.

  Du lærer hvordan du jobber med lokale og nasjonale nyheter og hvordan skal tilpasse informasjonen du formidler til medium og målgrupper.

  Å jobbe som fotojournalist stiller også krav til at du skal følge etiske retningslinjer og være kritisk i forhold til kilder og maktstrukturer.

  Gjennom studiet lærer du å reflektere over egen yrkesutøvelse og medienes og fotojournalistikkens rolle i samfunnet.

  Siden du i første rekke skal jobbe visuelt, vil du gjennom studiet også utvikle dine kunnskaper om bildeestetikk, sentral teori for bilder og bildefortellinger, dramaturgi og fortellerteknikker i video.

  Studiet er praktisk rettet og i løpet av utdanningen vil du få anledning til å gjennomføre ulike fotojournalistiske prosjekter i ulike formater for nett og papir.

  Du vil utvikle din visuelle og tekniske kompetanse slik at du er godt rustet til å jobbe som frilanser eller være ansatt i et mediehus.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen består av

  • teoretisk undervisning
  • praktisk oppgaveløsning
  • mappe
  • praksis

  Studiet veksler mellom teoretisk undervisning i fotojournalistikkens innhold og praktisk oppgaveløsning, med en utvikling fra det lokale og det nasjonale til det globale og internasjonale.

  Det gis undervisning både på dagtid og ettermiddag eller kveld.

  Du vil få praktiske oppgaver. Fotojournalistisk arbeid med veiledning og gjennomgang av oppgavene i grupper er en grunnstamme i undervisningen.

  Praktiske oppgaver i alle emner har tre deler:

  • idé, research og pitching
  • selve den fotojournalistiske oppgaven
  • oppsummering gjennom metoderapport eller et refleksjonsnotat

  Alle ferdige og godkjente oppgaveløsninger, utkast og underkjente oppgaveløsninger du utfører i løpet av studiet, samles i en mappe som brukes både i undervisningen og til eksamen. 

  Alle skriftlige journalistiske produksjonsoppgaver (arbeidskrav og eksamen) må leveres på norsk. I emner som undervises på engelsk, må studentene bruke engelsk.

 • Praksis

  Redaksjonell praksis er en sentral del av utdanningen og viktig for studiets kontakt med mediebransjen.

  Gjennom praksis får du kontakt med redaksjonell kultur, lærer redaksjonelle rutiner og utvikler faglig nettverk.

  Du kommer til å ha

  • to uker praksis i andre semester i et lokalt mediehus
  • to uker praksis i tredje semester i et regionalt mediehus
  • hele femte semester i praksis, fortrinnsvis i et større mediehus i Norge (vi har også en plass i Politiken i København)

  I praksis i femte semester i et mediehus deltar du i det daglige arbeidet i redaksjonen. Da vil du få selvstendige oppgaver innen ulike fotojournalistiske områder og sjangre, under veiledning.

  For å kunne ha praksis er det et krav fra mediehusene at du har førerkort klasse B og disponerer egen bil i praksisperioden.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Studiet i fotojournalistikk krever også at du har eget digitalt kamerautstyr. Før studiestart vil du få beskjed om hvilke minimumskrav som stilles til utstyret.

 • Hva kan du jobbe som?

  Du kan arbeide som fotojournalist i mediehus eller som frilansfotograf innen journalistikk og kommunikasjon.

  Du kan også starte eget foretak.

 • Utveksling

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Fotojournalist-student Annika tar bilde med et kamera med en enorm telelinse.
Jobber der nyhetene skjer – med kamera

Som fotojournalist er jobben din å formidle både dagligdagse og dramatiske hendelser ved hjelp av kamera. For Annika Byrde (33) ble utdanningen en døråpner til jobb for NTB og andre medier.