Fotostudent tar et portrett av en dame.

Fotojournalistikk

Bachelorprogram

Vil du lære å fortelle historier med foto og video? Med en bachelor i fotojournalistikk kan du jobbe i alle typer visuelle medier – fra papiravis til nett-TV.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

 • Slik søker du

  Først søker du via Samordna opptak (samordnaopptak.no).

  Les mer om opptak til bachelorstudier

  Søknadsfrist 

  • 15. april - Ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, blant annet realkompetansesøkere. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 848

  Opptaksprøve

  Lag en bildereportasje med «motivasjon» som tema.

  Regler for opptaksprøven.

  Etter at du har søkt, besvarer du opptaksprøven.

  Opptaksprøven består av porteføljeprøve og hjemmeprøve. Se egne retningslinjer for opptaksprøvene. Opptaksprøven regnes som bestått når både porteføljeprøven og hjemmeprøven er bestått.

  Til innleveringsportalen for opptaksprøven i fotojournalistikk (student.oslomet.no). 

  Frister og tidsplan for opptaksprøven 2022
  • 20. april kl. 14.00: Ordinær søknadsfrist i Samordna opptak
  • 26. april: Hjemmeprøven blir tilgjengelig på denne nettsiden.
  • 3. mai: Innleveringsportal åpner.
  • 20. mai: Frist for innlevering av porteføljeprøvene og besvarelsen på hjemmeprøven
  • Uke 25: Brev med resultatet av opptaksprøven sendes ut. Brevene går med posten ca. 24. juni

  Det kan dessverre ikke gis utsettelse på fristen 20. mai for innlevering av opptaksprøven.

  Vurdering av opptaksprøven

  Etter at resultatet av opptaksprøven foreligger, blir de kvalifiserte søkerne rangert. Dette skjer ved poengberegning etter de ordinære reglene for opptak til høyere utdanning. I tillegg gis det poeng for de godkjente opptaksprøvene.

  Saksbehandling av søknaden

  Parallelt med vurdering av opptaksprøven saksbehandles søknaden i det samordnete opptaket.

  Spørsmål

  Generelle spørsmål som gjelder opptaksprøven kan rettes til: Fakultet for samfunnsvitenskap, tlf. 67 23 59 73, eller e-post studie-jm-sam@oslomet.no.

  Spørsmål om ordinær saksbehandling av søknaden rettes til: Seksjon for opptak og veiledning, tlf. 67 23 50 50 eller epost opptak@oslomet.no.

  Unntak fra dette er hvis du har Samordna opptak som saksbehandler, da må du ringe 815 48 240.

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

  • 20. juli             Resultatet av hovedopptaket legges ut på nettsøknaden på samordnaopptak.no
 • Hva lærer du?

  En fotojournalist er langt mer enn en fotograf – du er også en journalist som formidler nyheter og fortellinger ved hjelp av foto og video.

  Studiets hovedmål er at studentene skal lære seg å rapportere visuelt fra et globalt og flerkulturelt samfunn. I dagens mediehverdag er det en forutsetning at du er flermedial og kan formidle historiene på mange måter. Derfor lærer du også å jobbe med verbal journalistikk, både i skrift og lyd, tillegg til å fortelle ved hjelp av bilder.

  Det første semesteret er stort sett felles med journalistutdanningen - du studerer sammen med journaliststudentene og får undervisning i generelle journalistiske emner. Du lærer hvordan du jobber med lokale og nasjonale nyheter og hvordan skal tilpasse informasjonen du formidler til medium og målgrupper.

  Det å jobbe som fotojournalist setter også krav til at du skal følge etiske retningslinjer og være kritisk i forhold til kilder og maktstrukturer. Gjennom studiet lærer du å reflektere over egen yrkesutøvelse og medienes og fotojournalistikkens rolle i samfunnet.

  Siden du i første rekke skal jobbe visuelt, vil du gjennom studiet også utvikle dine kunnskaper om bildeestetikk, sentral teori for bilder og bildefortellinger, dramaturgi og fortellerteknikker i video.

  Studiet er praktisk rettet og i løpet av utdanningen vil du få anledning til å gjennomføre ulike fotojournalistiske prosjekter i ulike formater for nett og papir. Du vil utvikle din visuelle og tekniske kompetanse slik at du er godt rustet til å jobbe som frilanser eller være ansatt i et mediehus.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet veksler mellom teoretisk undervisning i fotojournalistikkens innhold og praktisk oppgaveløsning, med en utvikling fra det lokale og det nasjonale, til det globale og internasjonale.

  Det gis undervisning både på dagtid og ettermiddag/kveld.

  Praktiske oppgaver

  Fotojournalistisk arbeid med veiledning og gjennomgang av oppgavene i grupper er en grunnstamme i undervisningen. Praktiske oppgaver i alle emner har tre deler:

  • Idé, research og pitching
  • Selve den fotojournalistiske oppgaven
  • Oppsummering gjennom metoderapport eller et refleksjonsnotat
  Mappe

  Alle ferdige og godkjente oppgaveløsninger, utkast og underkjente oppgaveløsninger du utfører i løpet av studiet, samles i en mappe som brukes både i undervisningen og til eksamen. Dette er for at både studenten og læreren effektivt skal kunne få et inntrykk av studentens faglige utvikling i løpet av studietiden.

  Alle skriftlige journalistiske produksjonsoppgaver (arbeidskrav og eksamen) må leveres på norsk. I emner som undervises på engelsk, må studentene bruke engelsk.

  Redaksjonspraksis

  I hele 5. semester kan du ha praksis i et mediehus, der du deltar i det daglige arbeidet i redaksjonen. Da vil du få selvstendige oppgaver innen ulike fotojournalistiske områder og sjangre, under veiledning. For å kunne ha praksis er det et krav fra mediehusene at du har førerkort klasse B og disponerer egen bil i praksisperioden.

  Studiet i fotojournalistikk krever også at hver student har eget digitalt kamerautstyr. Før studiestart vil du få beskjed om hvilke minimumskrav som stilles til utstyret.

 • Hva koster det?

  Du må betale semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også disponere digitalt kamerautstyr selv.

 • Hva kan du jobbe som?

  Om du studerer fotojournalistikk, kan du arbeide som fotojournalist i mediehus eller som frilansfotograf innen journalistikk og kommunikasjon.

  Du kan også starte eget foretak.

 • Praksisplass

  Redaksjonell praksis er en sentral del av utdanningen og viktig for studiets kontakt med mediebransjen. Gjennom praksis får du kontakt med redaksjonell kultur, lærer redaksjonelle rutiner og utvikler faglig nettverk.

  • To uker praksis i andre semester i lokalt mediehus
  • To uker praksis i tredje semester i regionalt mediehus
  • Hele semesteret er praksis, fortrinnsvis i et større mediehus i Norge (vi har også en plass i Politiken i København)
 • Utveksling

  Du kan velge å bruke femte semester til studier utenlands.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Fotojournalist-student Annika tar bilde med et kamera med en enorm telelinse.
Jobber der nyhetene skjer – med kamera

Som fotojournalist er jobben din å formidle både dagligdagse og dramatiske hendelser ved hjelp av kamera. For Annika Byrde (33) ble utdanningen en døråpner til jobb for NTB og andre medier.