Opptaksprøve for fotojournalistikk

Opptaksprøven består av en porteføljeprøve og en hjemmeprøve.

Når du søker på bachelor i fotojournalistikk, må du levere en egen opptaksprøve.

Oppgave for hjemmeprøven 2024: Lag en fotografisk historie som forteller om forholdet mellom to eller flere personer.

Du leverer opptaksprøven i innleveringsportalen (student.oslomet.no).

Frister og tidsplan for opptaksprøven 2024:

Det er ikke mulig å utsette fristen for innlevering av opptaksprøven.

 • Porteføljeprøver

  • Søker skal sammen med hjemmeprøven levere porteføljeprøver i valgfritt medium (stills/video).
  • Porteføljeprøvene skal bestå av maksimum 15 bilder eller inntil tre videoarbeider, eller en kombinasjon av disse to mediene (maksimum 10 bilder og ett videoarbeid/5 bilder og to videoarbeider).
  • Porteføljeprøvene skal inneholde bilder med veiledende tekst (hvem, hva, hvor)/videoarbeider med kommentarer innenfor ett eller flere av følgende emner: Nyhet, reportasje (bilde-/videofortelling), portrett og illustrasjon.
  • Dersom søker har fått publisert eget stoff i avis eller tidsskrift, kan dette leveres i tillegg.
  • Søker kan levere bildene i svart/hvitt eller farger eller begge deler.
  • Bildene skal være digitale.
  • I tillegg til enkeltfilene skal du laste opp ett PDF-dokument med alle bildene til porteføljeprøven samlet.
 • Hjemmeprøve

  Oppgave for hjemmeprøven 2024: Lag en fotografisk historie som forteller om forholdet mellom to eller flere personer.

  • Hjemmeprøven leveres i valgfritt medium (stills/video).
  • Hjemmeprøven er en foto-/videooppgave der du skal begrunne valg av motiv og skrive bildetekster/legge til kommentarer.
  • Hjemmeprøven skal bestå av maksimum 15 bilder eller inntil tre videoarbeider, eller en kombinasjon av disse to mediene (maksimum 10 bilder og ett videoarbeid, eller 5 bilder og to videoarbeider).
  • Bildene skal være digitale.
  • I tillegg til enkeltfilene skal du laste opp ett PDF-dokument med alle bildene til hjemmeprøven samlet.
 • Poengberegning og rangeringsregler

  • Søkerne rangeres på grunnlag av det samlede resultatet av konkurransepoeng/skolepoeng og tilleggspoeng for opptaksprøve.
  • Hjemmeprøven og porteføljeprøvene gis poeng fra 1 – 6, med 6 som beste resultat.
  • Ved endelig beregning av tilleggspoeng for opptaksprøven benyttes følgende vekting: Hjemmeprøven teller 2/3 og porteføljeprøvene teller 1/3. Resultatet regnes ut med én desimal og avrundes etter vanlige forhøyningsregler.
  • Det samlede resultatet multipliseres med 6, slik at søker kan få inntil 36 poeng for opptaksprøven
 • Evaluering

  • Prøvene blir vurdert av en bedømmelseskomité bestående av to interne medlemmer oppnevnt av fakultetet, der både stills- og videokompetanse er representert. Ved uenighet skal komitéen utvides med ett medlem, oppnevnt av fakultetet.
  • Besvarelsene anonymiseres før bedømmelsen.
  • Ved klage skal opptaksprøven vurderes av en ny bedømmelseskomité. Denne komitéen skal ha minst to medlemmer, begge eksterne og oppnevnt av fakultetet.

Har du spørsmål?

Har du generelle spørsmål som gjelder opptaksprøven, ta kontakt med Fakultet for samfunnsvitenskap på e-post, eller på telefon 67 23 59 73.

Har du spørsmål om ordinær saksbehandling, ta kontakt med Seksjon for opptak og veiledning på e-post, eller på telefon 67 23 50 50.