Studenter jobber med innspilling i et TV-studio.

Medier og kommunikasjon

Bachelorprogram

Dette studiet er for deg som er kreativ og nyskapende, og som vil lære hvordan man kommuniserer med bruk av tekst, bilder, film og lyd. Du ønsker å forstå hvilken betydning medier og kommunikasjon har for samfunnet på et kulturelt, sosialt og politisk plan.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studentsidene våre (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 52,8
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 47

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen.

  Søknadsfrist

  • 15. april - ordinær søknadsfrist
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak.

  Søk med studiekode

  215 850

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  Studiet er tverrfaglig og omfatter teoretiske, analytiske, praktiske og estetiske tilnærmingsmåter til medier og kommunikasjon.

  Kommunikasjon, informasjonsformidling, medieproduksjon og analyse er sentrale temaer i studiet.

  Gjennom studiet skal du utvikle din kompetanse i å skape, presentere og formidle et budskap i ulike kombinasjoner av tekst-, lyd- og bildemedier. Studiet gir innføring i kulturelle, sosiale og politiske aspekter ved mediene og kunnskap om ulike mediers egenart, bruk og samfunnsbetydning.

  Studiet gir deg mulighet til å videreutvikle egne interesser innenfor fagområdet. Noen emner krever obligatorisk frammøte.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  3. studieår

  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette studiet består av mye praktisk arbeid i grupper og individuelt.

  Undervisningen er organisert slik at det både gis felles teoriforelesninger gjennom hele semesteret, samt undervisning gruppevis. Det gis undervisning både på dag- og ettermiddags-/kveldstid.

  Noen av undervisningsformene er

  • forelesninger
  • filmvisninger
  • prosjektarbeid
  • gruppearbeid
  • seminarer
  • praktisk arbeid
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en bachelor i medier og kommunikasjon har du mange jobbmuligheter.

  Det vanligste er å arbeide med informasjons- og kommunikasjonsarbeid og medieproduksjon innenfor offentlig og privat virksomhet.

  Noen av jobbmulighetene er

  • informasjonsarbeider
  • grafisk design
  • webdesign
  • programskapere
  • filmproduksjon
  • TV-produksjon
  • journalister
  • frilansere
  • starter egne foretak
  • faglærer for mediefag i videregående skoler (da må du ta praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg)
 • Praksisplass

  Praksis er valgfag som tilbys i henholdsvis femte og sjette semester.

  Studenten får hjelp til å finne og søke relevant praksis, men har selv ansvar for å ordne praksissted, og må i samarbeid med praksisstedet bestemme tid, sted og oppgaver. Praksis er normalt ulønnet.

  Praksisoppholdet varer i femte semester i fire uker, og i sjette semester normalt i ni uker, men det kan tilrettelegges for den enkelte student.

 • Utveksling

  Du kan ta deler av studiet i utlandet. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

  Du kan være ute ett semester på studieopphold og/eller ett semester på praksisopphold

  • 4. semester - studier
  • 5. semester - studier
  • 6. semester - praksis og bacheloroppgave

  Dette er noen av stedene du kan reise til:

  • Argentina
  • Australia
  • Belgia
  • Brasil
  • Canada
  • Danmark
  • Frankrike
  • Kina
  • Nederland
  • Spania
  • Tyskland
  • USA

  Se flere steder og les mer om utveksling (student.oslomet.no).

 • Videre studiemuligheter

  Studiet kan kvalifisere for videre studier på masternivå på blant annet Universitet i Oslo, NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Høgskolen i Volda.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Studenter i samtale med en mann
Gründere i medier og kommunikasjon

Tre studenter på medie- og kommunikasjon slo seg sammen og startet studentbedrift.