English version
Synne Granum Sætrang

Synne Granum Sætrang

Kort om

Jeg har vært ansatt som FoU-rådgiver ved NOVA siden januar 2023. Jeg er prosjektstøtte for prosjektledere ved instituttet, og er fast tilknyttet BOVEL- Senter for bolig- og velferdsforskning og prosjektene Trygghetsundersøkelsen og Langtidskonsekvenser av koronapandemien for oppvekst og likestilling.

Av øvrige  administrative oppgaver er jeg koordinator for NOVA-publikasjoner (språkvask, redigering, publisering i Oda og registrering i Cristin), og NFR søknadsprosesser. SVA-representant i innovasjonsnettverket ved Oslo Met. 

Jeg er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo (2013). Tidligere har jeg jobbet som utreder i ideas2evidence, og som forskningskoordinator og rådgiver ved UiO og Institutt for samfunnsforskning. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Integrering   Sosiologi   Sosial kapital   Frivillighet

Administrative arbeidsområder

Rapportering   Arrangementer   Sosiale medier   Nettpublisering   Forskningsformidling   ODA   Cristin

Vitenskapelige publikasjoner

Sætrang, Synne (2018). På Facebook for flyktninger. En casestudie av Refugees Welcome-nettverket i Norge. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . s. 151-187. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.45.ch6Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig