English version
Gøril Borgen-Eide

Gøril Borgen-Eide

Kort om

Arbeider med forskningsadministrasjon:
- Søknader om ekstern finansiering
- Oppfølging av prosjekter med ekstern finansiering
- Medlem i Innovasjonsnettverket ved OsloMet

Utdanning/bakgrunn:
Utdannet journalist og fotograf med mastergrad i Øst-asiastudier fra Universitetet i Oslo, med fordypninger innen sosialantropologi og kinesisk språk, kultur og samfunn. Masteroppgaven omhandlet kinesiske mediers krisehåndtering, og gjennom opphold og studier i Asia har jeg fordypet meg i eksiljournalistikk, utenriksjournalistikk og ytrings,- og pressefrihetsspørsmål. 

Siden 2016 har jeg jobbet med forskning på klimajournalistikk, og doktorgradsprosjektet omhandler endring og kontinuitet i norsk klimadekning. Forskningen er kvalitativ med en narrativ analytisk tilnærming og er teoretisk forankret i begreper som liminalitet, temporalitet og social imaginaries. 

Administrative arbeidsområder

Avtaler om forskningssamarbeid   Innovasjon   Finansiering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Borgen-Eide, Gøril (2024). Storying Climatically Changed Worlds — Potentials and Pitfalls of Future Journalism. Journalism Practice.
https://doi.org/10.1080/17512786.2024.2310049

Borgen-Eide, Gøril ; Ytterstad, Andreas (2023). Dansen rundt den hellige kua - Klimakoblinger i fire kommentarers narrativer om oljekrisepakken i 2020. Norsk Medietidsskrift. Vol. 30.
https://doi.org/10.18261/nmt.30.3.2Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig