English version
Gøril Borgen Eide

Gøril Borgen Eide

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Ytterstad, Andreas; Borgen Eide, Gøril (2018). Climate Change Consensus and Contradictions at the Core - Norwegian Trade Union Values and Climate Change. Nordic Work Life. FAFO.
http://www.fafo.no/index.php/en/events/nwlc-2018Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig