English version
Gøril Borgen-Eide

Gøril Borgen-Eide

Kort om

Utdannet journalist og fotograf med mastergrad i Øst-asiastudier fra Universitetet i Oslo, med fordypninger innen sosialantropologi og kinesisk språk, kultur og samfunn. Masteroppgaven omhandlet kinesiske mediers krisehåndtering, og gjennom opphold og studier i Asia har jeg fordypet meg i eksiljournalistikk, utenriksjournalistikk og ytrings,- og pressefrihetsspørsmål. 

Siden 2016 har jeg jobbet med forskning på klimajournalistikk, og doktorgradsprosjektet omhandler endring og kontinuitet i norsk klimadekning. Forskningen er kvalitativ med en narrativ analytisk tilnærming og er teoretisk forankret i begreper som liminalitet, temporalitet og "social imaginaries". 

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Borgen-Eide, Gøril; Ytterstad, Andreas (2023). Dansen rundt den hellige kua - Klimakoblinger i fire kommentarers narrativer om oljekrisepakken i 2020. Norsk Medietidsskrift. Vol. 30.
https://doi.org/10.18261/nmt.30.3.2Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig