English version
Tine Eide

Tine Eide

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Steensen, Steen ; Eide, Tine (2018). News Flows, Inter-Media Connectivity and Societal Resilience in Times of Crisis. Digital Journalism.
https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1520607

Dahl, Thea Norden; Eide, Tine (2015). Kikk og klikk - Nakenhet i nettjournalistikk. Eide, Elisabeth; Orgeret, Kristin (Red.). Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. s. 228-241. Universitetsforlaget.

Eide, Tine (2015). Ingen er som alle andre. Eller? - Om legning og roller i magasinet BLIKK. Eide, Elisabeth; Orgeret, Kristin (Red.). Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. s. 168-187. Universitetsforlaget.

Dahl, Thea Norden; Eide, Tine (2015). Kjønnilistikk - Et utvalg gode kjønnspraksiser. Eide, Elisabeth; Orgeret, Kristin (Red.). Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. s. 110-123. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig