De tyngste yrkene: – Kvinnene har mest belastning i jobben

Sykepleiere løper opp en trapp.

Åsmund Hermansen har i samarbeid med Espen Dahl og Giang Huong Le sett på omfanget av ulike typer fysiske og psykiske belastninger i ulike yrker. Dataene de har analysert kommer fra nesten 44 000 respondenter som har deltatt i fem av Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelser om arbeidsmiljø.

– Det nye med disse studiene er at vi for første gang kan benytte informasjon om arbeidsmiljøet i ulike yrker i analyser av registerdata, og dermed undersøke betydningen av arbeidsmiljø for alle sysselsatte i Norge, forklarer forsker Åsmund Hermansen. 

Hva kjennetegner de tyngste yrkene? 

– Det er yrkesgrupper der man går og står mye i løpet av en dag. Det er tunge løft, høye jobbkrav og lite kontroll over hvordan arbeidsoppgavene utføres, sier Espen Dahl. 

I disse jobbene er det høye krav til utførelse og effektivitet, samtidig som de ansatte har liten mulighet til å bestemme hvordan tiden skal disponeres. 

– En hypotese fra 1970-tallet sier at dersom du har høye krav på jobb og liten kontroll over arbeidssituasjonen, vil du utvikle sykdommer og sykefravær. Det er bekreftet i mange studier, sier Dahl. 

Hvorfor er det kvinnene som har flest typer belastning? 

Seks til syv prosent av befolkningen står i hver sin ende av arbeidslivet når det kommer til belastning på jobben. De fleste i befolkningen står altså et sted imellom, men i ytterpunktene er kjønnene svært ulikt representert. 

– Yrkene som er minst fysisk krevende og hvor kravene er lave og kontrollen er høy, er typisk akademikeryrker. I yrkene med aller mest belastning finner vi for eksempel renholdere og sykepleiere. Her er det også en klar kjønnsdeling, sier Hermansen. 

Blant de minst fysisk krevende yrkene med lavest jobbkrav og høyest grad av kontroll over egne arbeidsoppgaver, som forskerne kaller «kremjobbene», er 9 av 10 menn. 

– I den andre enden av arbeidsmarkedet, der de fysiske belastningene er høye, det er høye jobbkrav og lite kontroll over egne arbeidsoppgaver, er det motsatt. Her finner vi at åtte av ti er kvinner, sier Hermansen. 

Portrettbilde av Åsmund Hermansen.

Forsker Åsmund Hermansen. Foto: Pål Arne Kvalnes

Artikkelen fortsetter etter oversiktene. 

Dette er noen av yrkene med flest typer belastning:

Forskerne kaller denne gruppen for yrker med dobbel byrde: Altså høyest rapportert krav til arbeidstakerne, minst kontroll over utførelsen av oppgavene og høyest fysisk belastning.  

 • Sykepleiere
 • Transportarbeidere
 • Hushjelper og renholdere i private hjem
 • Renholdere i kontorer og offentlige bygg

Dette er noen av yrkene med høyest rapporterte krav og minst kontroll over arbeidsoppgaver: 

 • Sykepleiere på fødestue og jordmødre
 • Lærere i videregående
 • Sykepleiere generelt
 • Grunnskolelærere og medarbeidere i grunnskolen
 • NAV-veiledere
 • Politibetjenter og fengselsbetjenter
 • Renholdere i kontorer og offentlige bygg
 • Kjøkkenhjelp og relaterte stillinger
 • Hushjelp og relaterte stillinger

Dette er noen av yrkene med mest krevende fysisk arbeidsmiljø:

 • Sykepleiere
 • Kokker
 • Slaktere og relatert arbeid 
 • Ansatte i meieri og kornproduksjon 
 • Skogarbeidere
 • Fiskere
 • Betong- og anleggsarbeidere
 • Veiarbeidere og bygningsarbeidere
 • Hushjelper og renholdere i private hjem
 • Renholdere i kontorer og offentlige bygg
 • Renovasjonsarbeidere og relatert arbeid
 • Bønder og relatert arbeid
 • Ansatte innen bygg og vedlikehold
 • Industriarbeidere

Arbeidsbelastning henger sammen med uførhet og tidlig død

De med høye jobbkrav og lite kontroll har høyere sannsynlighet for langtidssykefravær, i tillegg til søvnproblemer, angstsymptomer og depresjon. Dette gjelder både for kvinner og menn.

– Mange menn har tunge fysiske belastninger i arbeidshverdagen sin, mens kvinnene i de mest belastede yrkene både har fysiske belastninger og høye krav og lite kontroll, sier Hermansen. 

I yrkene med høyest jobbkrav og lite kontroll opplever arbeidstakere oftere at: 

Hard fysisk arbeidsbelastning har en sterk sammenheng med uførhet og tidlig død for begge kjønn. Selv om forskjellene i forventet levealder fra høystatusyrker og lavstatusyrker er størst blant menn, står kvinnene i flere typer jobbpress enn menn gjør i de hardest belastede yrkene. 

– Det er blant annet de som har pasienter eller står i førstelinjen på NAV. Sykepleiere og veiledere i NAV er yrkesgrupper som utsettes for høye krav og har lite kontroll over jobbsituasjonen, sier Hermansen. 

Sosialarbeidere i krysspress

Marianne Rugkåsa og Signe Ylvisaker har forsket på presset som sosialarbeidere står i, og deres forskning stemmer godt med det Hermansen sier. 

– Sosialarbeidere møter mennesker som befinner seg i vanskelige og komplekse livssituasjoner der arbeidet krever både resurser, fleksibilitet og samarbeid med andre profesjoner, forteller Ruskåsa. 

– Det er mange ulike behov og hensyn. Kvalitetssikring av tjenestene har ført til økt grad av kontroll og dokumentasjon og redusert grad av profesjonell skjønnsutøvelse. Sosialarbeidere kan derfor oppleve en avgrunn mellom faglige idealer og administrativ praksis, og motstridende behov fra brukere og system. Dette kan lede til avmektighet i yrkesutøvelsen, sier Ylvisaker. 

Les mer

Laster inn ...

Relatert forskning

Mann kikker på varer i butikken.
SIFOs måling av økonomisk trygghet: – Det er ikke over ennå

Dyrtiden er ikke over, og forskerne er bekymret for de som har minst.

En eldre dame står og kikker ut av vinduet.
Mange eldre er ikke forberedt på en alderdom i egen bolig

Mange eldre ønsker å bli boende hjemme så lenge som mulig, men en ny studie avdekker at det fortsatt er mange som bor i lite egnete boliger.

Inngangspartiet til Deichman på Majorstua. Foto: Deichman.
Er biblioteka like mykje til for SIAN som for andre?

Professor Håkon Larsen har undersøkt kontroversielle arrangement ved offentlege bibliotek og kva desse har hatt å seie for rolla til biblioteka.

Publisert: 09.10.2023
Sist oppdatert: 09.10.2023
Tekst: Pål Arne Kvalnes
Foto: Johner/NTB