English version
Maria Bjerk

Maria Bjerk

Kort om

I mitt PhD prosjekt undersøkes hvordan et fallforebyggende treningsprogram påvirker helserelatert livskvalitet, redselen for å falle og fysiske mål. Programmet gjennomføres blant eldre med kommunale hjemmetjenester som har opplevd fall. Seks kommuner i Akershus deltar i prosjektet og over 150 eldre har blitt inkludert fra disse kommunene.

Før jeg ble stipendiat i 2015, har jeg jobbet flere år som fysioterapeut og leder for et tverrfaglig innsatsteam i kommunehelsetjenesten. I 2011-13 tok jeg en mastergrad i Neurological Rehabilitation ved University of Plymouth, UK.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi   Helsefag   Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Rehabilitering   Gerontologi   Forebyggende helsearbeid   Fysioterapi   Helserelatert livskvalitet   Kommunehelsetjenester   Aldring og helse   Hjemmetjenester   Fallforebygging

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Cederbom, Sara; Bjerk, Maria; Bergland, Astrid (2020). A qualitative study exploring physical therapists’ views on the Otago Exercise Programme for fall prevention: a stepping stone to “age in place” and to give faith in the future. Physiotherapy Theory and Practice .

Cederbom, Sara; Bjerk, Maria; Bergland, Astrid (2020). The tensions between micro-, meso- and macro-levels: physiotherapists’ views of their role towards fall prevention in the community – a qualitative study. BMC Health Services Research . Vol. 20.

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Davis, Jennifer C; Bergland, Astrid (2019). Evaluating a falls prevention intervention in older home care recipients: a comparison of SF-6D and EQ-5D. Quality of Life Research .

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Davis, Jennifer C; Skelton, Dawn A; Bergland, Astrid (2019). Health-related quality of life in home care recipients after a falls prevention intervention: a 6-month follow-up. 6 s. European Journal of Public Health .

Pallesen, Hanne; Bjerk, Maria; Roer Pedersen, Asger; Feldbæk Nielsen, Jørgen; Evald, Lars (2019). The Effects of High-Intensity Aerobic Exercise on Cognitive Performance After Stroke: A Pilot Randomised Controlled Trial. Journal of central nervous system disease . Vol. 11.

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Skelton, Dawn A; Liu-Ambrose, Teresa; Bergland, Astrid (2019). Effects of a falls prevention exercise programme on health-related quality of life in older home care recipients: a randomised controlled trial. Age and Ageing . Vol. 48.

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Skelton, Dawn A; Bergland, Astrid (2018). Associations between health-related quality of life, physical function and fear of falling in older fallers receiving home care. BMC Geriatrics . Vol. 18.

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Skelton, Dawn A; Bergland, Astrid (2017). A falls prevention programme to improve quality of life, physical function and falls efficacy in older people receiving home help services: study protocol for a randomised controlled trial. 9 s. BMC Health Services Research . Vol. 17.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig