SOSLOKAL- Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen

Hvordan kan nye metoder for utvikling og mobilisering av innbyggere og utbyggere bidra til å skape gode lokalsamfunn?

Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad er tre norske kommuner som sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere har fått støtte til et felles prosjekt fra Forskningsrådet. Prosjektet har fått tittelen «Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen». Kristiansand kommune leder prosjektet. I tillegg deltar en rekke andre partnere, fra WHOs norske og danske nettverk for “Healthy Cities”, By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). National Health Service (NHS) og Dundee kommune i Skottland deltar også.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...