English version
Anders Molander

Anders Molander

Kort om

Fagområder: Politisk filosofi, Vitenskapsteori, Samfunnsteori/profesjonsteori, Velferdspolitikk, Ekspertise og demokrati, Skjønn, Samfunnsvitenskapenes historie.

Vitenskapelige publikasjoner

Molander, Anders; Torsvik, Gaute (2021). In Their Own Best Interest. Is There a Paternalistic Case for Welfare Conditionality?. 18 s. Journal of Social Policy .

Torsvik, Gaute; Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2021). The will to sanction: How sensitive are caseworkers to recipients’ responsibility when imposing sanctions on non-compliance in a welfare-to-work programme?. International Journal of Social Welfare .

Holst, Cathrine; Molander, Anders (2021). Responding to Crises—Worries About Expertization. Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle; Newsome, Akasemi (Red.). The Palgrave Handbook of EU Crises. Kapittel. s. 647-665. Palgrave Macmillan.

Molander, Anders (2020). Discretion. LaFollette, Hugh (Red.). International Encyclopedia of Ethics (2020). Kapittel. Wiley-Blackwell.

Holst, Cathrine; Molander, Anders (2020). Epistemic Worries about Economic Expertise. Fossum, John Erik; Batora, Jozef (Red.). Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum. Kapittel 4. s. 72-92. Routledge.
http://hdl.handle.net/10852/76071

Holst, Cathrine; Molander, Anders (2019). Jon Elster. SAGE Research Methods Foundations. Pioneers. Sage Publications.

Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2019). Skjønnsutøvelse. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kap 18. s. 347-359. Gyldendal Akademisk.

Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2019). Aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kap 5. s. 85-114. Gyldendal Akademisk.

Holst, Cathrine; Molander, Anders (2019). Epistemic democracy and the role of experts. Contemporary Political Theory . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/71058

Eriksen, Andreas; Molander, Anders (2018). Welfare reform and public justification. Policy Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01442...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig