English version
Grethe Midtlyng

Grethe Midtlyng

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Midtlyng, Grethe (2022). Safety rules in a Norwegian high-security prison: The impact of social interaction between prisoners and officers. 10 s. Safety Science . Vol. 149.



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig