"Ro, orden og sikkerhet" - en studie av fengselsbetjenters sikkerhetsarbeid

Ph.d.-prosjekt om fengselsbetjenters arbeid med sikkerhet og risiko.

Forskningsprosjektet tar sikte på å studere fengselsbetjenter arbeid med å ivareta samfunnets, ansattes og innsattes sikkerhet under gjennomføring av straff og varetektsfengsling. Hvordan fengselsbetjentene oppfatter og bedømmer ulike situasjoner er et sentralt tema. Studien har et kvalitativt, eksplorerende design og baseres på deltagende observasjon i et norsk fengsel med høyt sikkerhetsnivå. 

Veiledere:

Laster inn ...

Førsteamanuensis Kenneth Arne Pettersen Gould, Universitetet i Stavanger (Biveileder)

Kontakt

Laster inn ...