NAVs markedsarbeid: Veiledernes forståelse, handlingsrom og virkemidler

I NAVs virksomhetsstrategi vektlegges samarbeid med arbeidsgivere. AFI skal sammen med Proba studere hvordan NAVs veiledere forstår og ivaretar målsettingen om å imøtekomme arbeidsgiveres behov for arbeidskraft («markedsperspektivet»), samtidig som de sørger for at brukerne får en stabil tilknytning til arbeidslivet.

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan NAV kan organisere sitt markedsarbeid til beste for både brukerne og arbeidsgiverne. Med veilederne som omdreiningspunkt skal de planlagte analysene belyse 

  1. rammevilkårene som kan antas å påvirke forståelse og utførelse av markedsarbeidet på NAV-kontorene,
  2. den lokale organiseringen av dette arbeidet,
  3. hvordan veilederne forstår «markedsperspektivet» og 
  4. omsetter det i praksis.

Grunnlaget for resultater og anbefalinger fra prosjektet vil baseres på dokumentstudier av policy- og styringsdokumenter, casestudier som blant annet omfatter kvalitative intervjuer av veiledere, og kvantitative analyser av NAV-kontorenes bruk av virkemidler med data fra administrative registre (registerdata).

Kontakt

Laster inn ...