Evaluering av jobbklubb 2019 – NAV Vestland

Studien skal undersøke hvilke grupper som har størst utbytte av jobbklubb.

Vi benytter administrativ informasjon (registerdata) om personer som har deltatt i Jobbklubb i tidsrommet januar 2016 til desember 2018, og undersøker overgang til arbeid. Hensikten er å finne ut om overgang til arbeid i etterkant av jobbklubb-deltakelsen avhenger av kjønn, alder, utdanningsbakgrunn, etnisitet, lengde på ytelsesforløp, antall avbrutte tiltak osv. Dette vil gi bedre kunnskap om hva som kjennetegner personene som har nytte av tiltaket, som igjen kan benyttes til å presisere inklusjonskriterier for deltakelse.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...