English version

Oppvekst, familieliv og hjelpsøking i «lukkede» trossamfunn

Dette prosjektet skal bygge kunnskap om hva som kjennetegner oppvekst og familieliv innenfor rammen av trossamfunn som kan forstås som lukket, og hvilken betydning lukketheten har for barns rettigheter.

Selv om graden av sosial lukkethet vil variere, vil det vi her forstår som lukkede trossamfunnet defineres av en teologi som trekker mer eller mindre klare grenser mellom trossamfunnet og verden utenfor. Som en følge av disse grensene, blir relasjoner og fellesskaper innenfor trossamfunnet ofte tette. Tette fellesskaper kan gi enkeltmennesker trygghet, men kan også være begrensende.

De senere årene har flere oppslag i media vist hvordan en del barn og voksne har opplevd krenkelser av sine rettigheter fra enkeltmedlemmer og ledere. De omtalte krenkelsene har blant annet handlet om sterk sosial kontroll og manglende muligheter til å søke hjelp utenfor trossamfunnet.

 • Forskningsspørsmål

  Prosjektet har tre hovedproblemstillinger:

  1. Hvilke normer og verdier for familieliv og foreldreskap er dominerende innenfor trossamfunnet og hvordan begrunnes disse?
  2. Hvilke begrensninger og rettighetsbrudd kan barn, unge og voksne utsettes for innenfor rammen av trossamfunnet?
  3. Hvilke muligheter og barrierer finnes det når det gjelder å søke hjelp innenfor og utenfor trossamfunnet?
 • Data og metode

  Problemstillingene skal besvares gjennom følgende datakilder:  

  1. Intervju med inntil 20 unge og voksne med tilknytning til et «lukket» trossamfunn.
  2. Intervjuer med medarbeidere i ulike hjelpeinstanser som bistår personer i målgruppen.
  3. Skriftlige og digitale kilder som kan bidra til å belyse hvordan normer for familieliv of foreldreskap defineres og begrunnes i ulike trossamfunn.
 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...