English version
Marianne Dæhlen

Marianne Dæhlen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Yrkesfag   Utdanning og ulikhet   Barnevern og utdanning   Skolemotivasjon   Utdanningsoverganger   Kvantitativ metode

Forskningsprosjekter

  • Kvalifisering og sosial inkludering i yrkesfaglig utdanning i videregående skole (SAFETY-VET)

    I prosjektet ønsker vi å fokusere på hva som kan bidra til fullføring av yrkesfaglig utdanning. Prosjektet tar utgangspunkt i at mange elever har økt risiko for frafall. Når risikoen for frafall er til stede og nesten halvparten av elevene slutter på yrkesfag, hva er det som kan bidra til at unge blir?

  • Mot alle odds

    Hvorfor er det slik at noen unge voksne som har vært under barnevernets omsorg greier seg bra, mot alle odds? Og hva innebærer det egentlig for unge kvinner og menn, med majoritets- eller minoritetsbakgrunn, at de greier seg bra?

  • Videregående opplæring av ungdom med barnevernserfaring

    Mange barnevernsbarn fullfører ikke videregående opplæring. Prosjektet undersøker nærmere hvilke barnevernsbarna som faller fra, og når i det yrkesfaglige løpet frafallet skjer.