Norwegian version
Marianne Dæhlen

Marianne Dæhlen

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Youth   Vocational course   Educational inequality   Child welfare children and education   School and work studies   Educational transitions   Quantitative methods

Research projects

Scientific publications

Dæhlen, Marianne (2018). Sikrer gode karakterer fullføring? Videregående opplæring blant jenter med hjelp fra barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 21.

Dæhlen, Marianne; Rugkåsa, Marianne (2018). Early school leaving in the care population - Differences by county of origin. Child & Family Social Work . Vol. 23.

Dæhlen, Marianne (2017). Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen - en kunnskapsoversikt. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Dæhlen, Marianne (2017). Completion in vocational and academic upper secondary school: The importance of school motivation, self-efficacy, and individual characteristics. European Journal of Education . Vol. 52.

Dæhlen, Marianne (2017). Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 34.

Dæhlen, Marianne (2017). Transition from school-based training in VET. Education + Training . Vol. 59.

Dæhlen, Marianne (2017). Child welfare clients and educational transitions. Child & Family Social Work . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10642/2662

Dæhlen, Marianne (2016). Dårlige odds - barnevernsbarn i videregående opplæring. Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (Ed.). De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. kapittel 5. p. 112-130. Gyldendal Akademisk.

Dæhlen, Marianne; Madsen, Christian (2016). School enrolment following multisystemic treatment: A register-based examination among youth with severe behavioural problems. Children and Youth Services Review . Vol. 67.
http://hdl.handle.net/11250/2507842

Dæhlen, Marianne (2015). School performance and completion of upper secondary school in the child welfare population in Norway. 20 p. Nordic Social Work Research .
http://hdl.handle.net/10642/2883

Dæhlen, Marianne (2015). Child welfare clients and school satisfaction [Barnevernsbarn og skoletrivsel]. European Journal of Social Work . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/2168

Dæhlen, Marianne (2013). Child welfare clients’ first step away from higher education. The influence of school performances, educational aspirations and background factors on choosing the vocational track after compulsory school. Nordic Social Work Research .
http://hdl.handle.net/10642/2210

Hegna, Kristinn; Dæhlen, Marianne; Smette, Ingrid; Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 53.
http://www.idunn.no/ts/tfs/2012/02/for_mye_teori_i...

Dæhlen, Marianne (2009). Seleksjon og sosialisering: Hvordan formes vårt syn på arbeidet?. Søkelys på arbeidslivet .

Dæhlen, Marianne; Ure, Odd Bjørn (2009). Low-skilled adults in formal education. Does their motivation differ from other learners. International Journal of Lifelong Education .

Dæhlen, Marianne (2009). Kurs og opplæring i arbeidslivet trekk ved yrket eller den ansatte?. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 26.

Dæhlen, Marianne; Abrahamsen, Bente (2008). Velferdsstatens profesjoner: Mellom altruisme og egennytte : jobbverdier blant framtidige profesjonsutøvere. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 11.

Dæhlen, Marianne (2008). Job satisfaction and job values among beginning nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies . Vol. 45.

Dæhlen, Marianne; Svensson, Lennart G (2008). Profesjon, klasse og kjønn. Molander, Anders; Terum, Lars Inge (Ed.). Profesjonsstudier. kapittel 6. p. 119-127. Universitetsforlaget.

Dæhlen, Marianne (2007). Job values, gender and profession: a comparative study of the transition from school to work. Journal of Education and Work .

Dæhlen, Marianne; Havnes, Anton (2005). Studiestrategier i profesjonsutdanningene. Ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. Vol. 16.

Dæhlen, Marianne (2005). Change in job values during education. Journal of Education and Work . Vol. 18.

Dæhlen, Marianne (2001). Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete