Norwegian version
Marianne Dæhlen

Marianne Dæhlen

About

Marianne Dæhlen is sociologist with a Ph.D. from University of Oslo. She has conducted research on school motivation, educational transition and drop-out, particularly related to vulnerable groups in the vocational track in upper secondary school. Dæhlen has previously held positions as head of research and head of studies.

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Youth   Vocational course   Educational inequality   Child welfare children and education   School and work studies   Educational transitions   Quantitative methods

Research projects

Scientific publications

Dæhlen, Marianne (2023). Sosiale forskjeller i grunnskolen. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Ed.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. p. 55-74. Fagbokforlaget.

Dæhlen, Marianne ; Rugkåsa, Marianne (2018). Early school leaving in the care population - Differences by county of origin. Child & Family Social Work. Vol. 23.
https://doi.org/10.1111/cfs.12468

Dæhlen, Marianne (2018). Sikrer gode karakterer fullføring? Videregående opplæring blant jenter med hjelp fra barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 21.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-02-01

Dæhlen, Marianne (2017). Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen - en kunnskapsoversikt. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2017-04-02

Dæhlen, Marianne (2017). Completion in vocational and academic upper secondary school: The importance of school motivation, self-efficacy, and individual characteristics. 12 p. European Journal of Education. Vol. 52.
https://doi.org/10.1111/ejed.12223

Dæhlen, Marianne (2017). Transition from school-based training in VET. Education + Training. Vol. 59.
https://doi.org/10.1108/ET-10-2015-0096

Dæhlen, Marianne (2017). Child welfare clients and educational transitions. 13 p. Child & Family Social Work. Vol. 22.
https://doi.org/10.1111/cfs.12243

Dæhlen, Marianne (2017). Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 34.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2017-01-02

Dæhlen, Marianne ; Madsen, Christian (2016). School enrolment following multisystemic treatment: A register-based examination among youth with severe behavioural problems. Children and Youth Services Review. Vol. 67.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.05.016

Dæhlen, Marianne (2016). Dårlige odds - barnevernsbarn i videregående opplæring. Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (Ed.). De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. p. 112-130. Gyldendal Akademisk.
https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/2013/7

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete