Norwegian version
Marianne Dæhlen

Marianne Dæhlen

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Youth   Vocational course   Educational inequality   Child welfare children and education   School and work studies   Educational transitions   Quantitative methods

Research projects

  • Against All Odds?

    Why do some care leavers end up doing well as young adults, against all odds? What does "doing well" mean to young women and men, with majority backgrounds? These are questions we seek to investigate in this project.

  • Upper Secondary Education and Training in the Child Welfare Population

    A vast amount of research has shown a persistent educational disadvantage in the child welfare population. The project investigates this theme further.

Scientific publications

Dæhlen, Marianne (2018). Sikrer gode karakterer fullføring? Videregående opplæring blant jenter med hjelp fra barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 21.

Dæhlen, Marianne; Rugkåsa, Marianne (2018). Early school leaving in the care population - Differences by county of origin. Child & Family Social Work . Vol. 23.

Dæhlen, Marianne (2017). Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen - en kunnskapsoversikt. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Dæhlen, Marianne (2017). Completion in vocational and academic upper secondary school: The importance of school motivation, self-efficacy, and individual characteristics. European Journal of Education . Vol. 52.

Dæhlen, Marianne (2017). Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 34.

Dæhlen, Marianne (2017). Transition from school-based training in VET. Education + Training . Vol. 59.

Dæhlen, Marianne (2017). Child welfare clients and educational transitions. Child & Family Social Work . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10642/2662

Dæhlen, Marianne (2016). Dårlige odds - barnevernsbarn i videregående opplæring. Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (Ed.). De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. kapittel 5. p. 112-130. Gyldendal Akademisk.

Dæhlen, Marianne; Madsen, Christian (2016). School enrolment following multisystemic treatment: A register-based examination among youth with severe behavioural problems. Children and Youth Services Review . Vol. 67.
http://hdl.handle.net/11250/2507842

Dæhlen, Marianne (2015). School performance and completion of upper secondary school in the child welfare population in Norway. 20 p. Nordic Social Work Research .
http://hdl.handle.net/10642/2883

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete