Illustrasjonsfoto. Voksne videreutdanningsstudenter sitter med papirer i et seminarrom og smiler.

Videreutdanning for ledere i barnehage, skole og trafikkskole

Våre videreutdanninger gir deg oppdatert og forskningsbasert kunnskap, og er samtidig utviklingsorienterte og praksisnære. Du får støtte og veiledning i dine daglige utfordringer som leder.

Lærer underviser studenter.
Har du behov for å løfte din kompetanse i faglig ledelse av en trafikkskole?

– I dette studiet lærer studentene å legge til rette for trafikkopplæring på høyt nivå, forteller universitetslektor Kai Andre Fegri.

Detalj av klokke-leke i en barnehage.
Vil du fordype deg i barnehageledelse?

OsloMet tilbyr masterutdanning i barnehagekunnskap med studieretning barnehageledelse.

Pilestredet campus med student som går opp trapp
Fordypning i utdanningsledelse

Utvikling av skoler krever stor grad av samhandling mellom ledere og lærere. For å få til endring i skolen må skoleleder ha oppmerksomhet mot kompetanseutvikling og kollektive læringsprosesser blant de ansatte.

Idunn Seland smiler i kamera
Ledelse og digitalisering – for en skole i stadig omstilling

Videreutdanningsmodulen Ledelse og digitalisering vil ruste skoleledelsen i den digitale utviklingen av skolen og elevenes læring.