Illustrasjonsfoto. Voksne videreutdanningsstudenter sitter med papirer i et seminarrom og smiler.

Videreutdanning for ledere i barnehage, skole og trafikkskole

Ønsker du å utvikle deg som leder? Våre videreutdanninger gir oppdatert og forskningsbasert kunnskap, og er samtidig utviklingsorienterte og praksisnære. Du får ferdigheter og kompetanse som gjør at du kan arbeide systematisk med din lederrolle.

Ledermoduler for ledere i barnehage og skole

Dette er et tilbud til alle ledere som vil utvikle sin kompetanse innen et definert område. Tilbudet er for ledere som har gjennomført styrer- eller rektorutdanningen eller tilsvarende.

Gjennom ledermodulene ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaring.

Videreutdanningene er et tilbud til ledere i barnehage og skole, og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for barnehage- og skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr og finansierer.

Styrer- og rektorutdanningen

Utdanningene er fullfinansiert av Utdanningsdirektoratet, og søknad skjer i samarbeid med barnehageeier eller skoleeier. Utdanningene er på masternivå, og kan søkes innpasset i en masterutdanning i utdanningsledelse.

Faglig leder av trafikkskole

Gjennom studiet blir du kvalifisert for faglig ledelse av trafikkskoler. Videreutdanningen er for deg som ønsker økt kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset trafikkopplæring, og styrket profesjonsfellesskap for å utvikle egen arbeidsplass som lærende organisasjon. 

Du lærer å arbeide med både daglig drift, ledelse og kvalitetsutvikling ved trafikkskolen. Du skal også bli i stand til å etablere drifts- og utviklingsplan for egen virksomhet. I tillegg får du kompetanse i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere veiledning av kollegiet, individuelt og i gruppe, slik at forskrifter og læreplaner ivaretas.

Utdanningen er et betalingsstudium og kvalifiserer deg til faglig ledelse av trafikkskoler.  

Mann og kvinne snakker sammen i møte
Ny fordypning i utdanningsledelse

Utvikling av skoler krever stor grad av samhandling mellom ledere og lærere. For å få til endring i skolen må skoleleder ha oppmerksomhet mot kompetanseutvikling og kollektive læringsprosesser blant de ansatte.

En kvinne sitter hjemme ved stuebordet og studerer ved laptopen.
Vil du fordype deg i barnehageledelse?

OsloMet tilbyr masterutdanning i barnehagekunnskap med studieretning barnehageledelse.

Idunn Seland smiler i kamera
Ledelse og digitalisering – for en skole i stadig omstilling

Videreutdanningsmodulen i digitalisering og ledelse vil ruste skoleledelsen i den vedvarende digitale utviklingen av skolen, og se dette i sammenheng med skoleledelsens overordnede ansvar for elevenes læring.