Illustrasjonsfoto. Voksne videreutdanningsstudenter sitter med papirer i et seminarrom og smiler.

Videreutdanning for ledere i barnehage, skole og trafikkskole

Ønsker du å utvikle deg som leder? Våre videreutdanninger tilbyr oppdatert og forskningsbasert kunnskap, og er samtidig utviklingsorienterte og praksisnære. Videreutdanningene gir deg ferdigheter og kompetanse, slik at du kan arbeide systematisk med din lederrolle.

Faglig leder av trafikkskole

Gjennom studiet blir du kvalifisert for faglig ledelse av trafikkskoler. Videreutdanningen er for deg som ønsker økt kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset trafikkopplæring, og styrket profesjonsfellesskap for å utvikle egen arbeidsplass som lærende organisasjon. 

Du lærer å arbeide med både daglig drift, ledelse og kvalitetsutvikling ved trafikkskolen. Du skal også bli i stand til å etablere drifts- og utviklingsplan for egen virksomhet. I tillegg får du kompetanse i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere veiledning av kollegiet, individuelt og i gruppe, slik at forskrifter og læreplaner ivaretas.

Utdanningen er et betalingsstudium og kvalifiserer deg til faglig ledelse av trafikkskoler.  

Ledermoduler for ledere i barnehage og skole

Dette er et tilbud til alle ledere som vil utvikle sin kompetanse innen et definert område. Tilbudet er for ledere som har gjennomført styrer- eller rektorutdanningen eller tilsvarende.

Gjennom ledermodulene ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer.

Videreutdanningene er et tilbud til ledere i barnehage og skole, og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for barnehage- og skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr og finansierer.

De fem videreutdanningsmodulene presenteres hver for seg lenger ned på siden.

Styrer- og rektorutdanningen

Utdanningene er fullfinansiert av Utdanningsdirektoratet, og søknad skjer i samarbeid med barnehageeier eller skoleeier. Utdanningene er på masternivå, og kan søkes innpasset i en masterutdanning i utdanningsledelse.

Skolebygg av murstein. I forgrunn skolegården med lekestativer.
Skoleledere blir aldri ferdig utlært

Den praksisnære Rektorutdanningen motiverte Anita til å ta mer videreutdanning ved OsloMet.