Illustrasjonsfoto. Voksne videreutdanningsstudenter sitter med papirer i et seminarrom og smiler.

Videreutdanning for ledere i barnehage, skole og trafikkskole

Ønsker du å utvikle deg som leder? Våre videreutdanninger gir oppdatert og forskningsbasert kunnskap, og er samtidig utviklingsorienterte og praksisnære. Du får ferdigheter og kompetanse som gjør at du kan arbeide systematisk med din lederrolle.

Lærer underviser studenter.
Har du behov for å løfte din kompetanse i faglig ledelse av en trafikkskole?

– I dette studiet lærer studentene å legge til rette for trafikkopplæring på høyt nivå, forteller universitetslektor Kai Andre Fegri.

En kvinne sitter hjemme ved stuebordet og studerer ved laptopen.
Vil du fordype deg i barnehageledelse?

OsloMet tilbyr masterutdanning i barnehagekunnskap med studieretning barnehageledelse.

Mann og kvinne snakker sammen i møte
Ny fordypning i utdanningsledelse

Utvikling av skoler krever stor grad av samhandling mellom ledere og lærere. For å få til endring i skolen må skoleleder ha oppmerksomhet mot kompetanseutvikling og kollektive læringsprosesser blant de ansatte.

Idunn Seland smiler i kamera
Ledelse og digitalisering – for en skole i stadig omstilling

Videreutdanningsmodulen i digitalisering og ledelse vil ruste skoleledelsen i den vedvarende digitale utviklingen av skolen, og se dette i sammenheng med skoleledelsens overordnede ansvar for elevenes læring.