Har du behov for å løfte din kompetanse i faglig ledelse av en trafikkskole?

Lærer underviser studenter.

Studiet er rettet mot deg som har utdanning og yrkespraksis som trafikklærer. Etter gjennomført studium skal du være i stand til å inneha en lederrolle i arbeidet med å legge til rette for en trafikkopplæring på høyt nivå.

Nullvisjonen – null drepte, null hardt skadde i trafikken

– Trafikksikkerhetsaktørene har en nullvisjon, det vil si ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og en rekke andre institusjoner arbeider for best mulig trafikksikkerhet. Trafikklærerne utdanner førerne etter den norske firetrinns føreropplæringsmodellen som leder frem til høyest mulig førerkompetanse.

Førerkompetanse kan sees på som de kunnskaper, ferdigheter, holdning og den motivasjon som føreren trenger for å mestre trafikkmiljøet på en sikker måte, forteller Kai Andre Fegri som er universitetslektor ved OsloMet og fagansvarlig for studiet.

Utvide kompetanse til å bli leder av trafikkskole

Gjennom utdanningen som fører frem til godkjenning som faglig leder av trafikkskole skal studentene bli i stand til å arbeide med daglig drift, ledelse og kvalitetsutvikling av den faglige og pedagogiske kompetansen ved trafikkskolen. Studenten skal også være i stand til å etablere drifts- og utviklingsplan for egen virksomhet. I tillegg må studenten kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere veiledning av kollegiet, individuelt og i gruppe, slik at forskrifter og læreplaner ivaretas. 

– Studiet tilbys på deltid og samlingsbasert med hybrid undervisning over to semestre på campus Kjeller eller på nett. Verktøyene som brukes er tilpasset klasserom med mikrofon og kamera og Zoom, og det stilles krav til stabil linje, mikrofon, kamera og deltagelse til de studentene som velger å være med på nett, forteller Fegri.

Sentrale temaer i studiet: 

Nullvisjonen – null drepte, null hardt skadde i trafikken – Kai Andre Fegri