Trafikklærer

Toårsstudium

Ønsker du å bidra til myndighetenes visjon om null varig skadde og null drepte i trafikken? Vil du være blant landets dyktigste sjåfører? Vil du lære opp og coache elever frem til reflekterte og samfunnsbevisste sjåfører? Da kan trafikklærerstudiet være noe for deg

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse og minimum førerkort klasse B sammenhengende de siste tre årene før 1.8. i opptaksåret. Dette skal dokumenteres med kopi av begge sider av førerkortet.

  Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist.
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no).

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 50,1
  • Studiet har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

  Søk med studiekode

  215 696

 • Hva lærer du?

  Studiet skal dyktiggjøre og forberede studenten til oppgaven som trafikklærer ved trafikkskole. 

  Studieinnholdet behandles teoretisk i klasse/gruppe og praktisk gjennom egen undervisning og veiledning. Om lag 1/3 av studietiden er øvingsundervisning ved trafikkskole og feltstudier ved annen trafikkfaglig virksomhet.

  Studiets hovedtemaer

  • Trafikkpedagogikk, -didaktikk og –psykologi.
  • Praktisk undervisning ved trafikkskole (øvingsundervisning).
  • Egenkjøring/presis kjøreteknikk.
  • Teknologi og samfunn.
  • Juss og etikk.
  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
  • Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid.

  Første semester gjennomføres kjøretrening som avsluttes med praktisk kjørertest og kurs i trafikkjuss. Kjøretest og eksamen i juss må bestås for å fortsette utdanningen.

 • Hvordan foregår undervisningen

  Teoriundervisning er ved studiested Kjeller. Praktisk undervisning gjennomføres i samarbeid med trafikkskoler. Studenten får øvingslærer ved en trafikkskole på det sentrale Østlandsområdet. Studenten gjennomfører observasjoner og deretter egen undervisning og veiledning i klasserom og bil. 

  Undervisningspraksis ved trafikkskole er sentral del av studiet. Vegdirektoratet krever midlertidig godkjenning som trafikklærer. For å få slik godkjenning må studenten legge fram politiattest og helseattest, tilsvarende kravet til godkjent trafikklærer (se under Karrieremuligheter - Godkjenning som trafikklærer).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva kan du jobbe som

  Som trafikklærer er du kvalifisert for opplæring av personbilførere – førerkortklasse B.

  Du får også grunnlag for å bli førerprøvesensor og å arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter. Det finnes svært gode jobbmuligheter over hele landet for trafikklærere.

  Etter trafikklærerstudiet kan du ta videreutdanning som kvalifiserer deg til å drive opplæring i de andre førerkortklassene og til å være faglig leder ved en trafikkskole.

  Den toårige grunnutdanningen kan også brukes som en del av en bachelorgrad og grunnlag for opptak til master i yrkespedagogikk.

 • Godkjenning som trafikklærer

  Etter endt utdanning søkes Statens vegvesen om godkjenning/autorisasjon som trafikklærer, se forskrift om trafikkopplæring og førerkort m.m. § 6.2.

  Det er krav til helse i samsvar med forskrift om førerkort m.m., vedlegg 1, § 4 og til vandel og skikkethet etter vegtrafikkloven § 27.

 • Praksisplass

  Praksis er en naturlig og viktig del av dette studiet. OsloMet samarbeider med landets fremste arbeidsplasser innen fagområdet, slik at du skal få en lærerik og spennende praksistid.

  Les om praksis ved lærerutdanningen på student.oslomet.no.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Materiellavgift: 3000 kroner per semester.

  Studenten bør ha tilgang til egen bil, og bør kunne bruke denne til trening/undervisningsøvelser sammen med to medstudenter.

 • Spesielle hensyn

  Les mer om hva som kreves for opptak ved dette studiet på student.oslomet.no:

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema