Trafikklærer

Toårsstudium

Ønsker du å bidra til myndighetenes visjon om null varig skadde og null drepte i trafikken? Vil du være blant landets dyktigste sjåfører? Vil du lære opp og coache elever frem til reflekterte og samfunnsbevisste sjåfører? Da kan trafikklærerstudiet være noe for deg

Det er ikke opptak til trafikklærer i år, men vi tilbyr to videreutdanninger i trafikk, som kanskje kan være noe for deg?

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse og minimum førerkort klasse B sammenhengende de siste tre årene før 1.8. i opptaksåret. Dette skal dokumenteres med kopi av begge sider av førerkortet. Det gjøres oppmerksom på at man må ha rett til å føre motorvogn med manuelt gir.

  Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no)

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 51,7
  • Studiet har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

  Søk med studiekode

  215 696

 • Hva lærer du?

  Studiet skal dyktiggjøre og forberede studenten til oppgaven som trafikklærer ved trafikkskole.

  Studieinnholdet behandles teoretisk i klasse/gruppe og praktisk gjennom egen undervisning og veiledning. Om lag 1/3 av studietiden er øvingsundervisning ved trafikkskole og feltstudier ved annen trafikkfaglig virksomhet.

  Studiets hovedtemaer

  • Trafikkpedagogikk, -didaktikk og –psykologi
  • Praktisk undervisning ved trafikkskole (øvingsundervisning)
  • Egenkjøring/presis kjøreteknikk
  • Teknologi og samfunn
  • Juss og etikk
  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
  • Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid

  Første semester gjennomføres kjøretrening som avsluttes med praktisk kjøretest. Kjøretest, eksamen i trafikkteori og trafikkpedagogikk samt praksis må bestås for å fortsette utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

   

 • Hvordan foregår undervisningen

  Teoriundervisning er ved studiested Kjeller. Praktisk undervisning gjennomføres i samarbeid med trafikkskoler. Studenten får praksisveileder ved en trafikkskole på det sentrale østlandsområdet. OsloMet tildeler praksisskole og praksisveileder. Reisevei må påregnes. Studenten gjennomfører observasjoner og deretter egen undervisning og veiledning i klasserom og bil.

  Undervisningspraksis ved trafikkskole er sentral del av studiet. Vegdirektoratet krever midlertidig godkjenning som trafikklærer. For å få slik godkjenning må studenten legge fram politiattest og helseattest, tilsvarende kravet til godkjent trafikklærer (se under Karrieremuligheter - Godkjenning som trafikklærer).

 • Praksisplass

  Praksis er en naturlig og viktig del av dette studiet. OsloMet samarbeider med landets fremste arbeidsplasser innen fagområdet, slik at du skal få en lærerik og spennende praksistid. Praksisplass tildeles av praksisseksjonen ved OsloMet. Noe reisevei må påregnes.

 • Godkjenning som trafikklærer

  Etter endt utdanning søkes Statens vegvesen om godkjenning/autorisasjon som trafikklærer, se forskrift om trafikkopplæring og førerkort m.m. § 6.2.

  Det er krav til helse i samsvar med forskrift om førerkort m.m., vedlegg 1, § 4 og til vandel og skikkethet etter vegtrafikkloven § 27.

 • Hva kan du jobbe som

  Som trafikklærer er du kvalifisert for opplæring av personbilførere – førerkortklasse B.

  Du får også grunnlag for å bli førerprøvesensor og å arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter. Det finnes svært gode jobbmuligheter over hele landet for trafikklærere.

  Etter trafikklærerstudiet kan du ta videreutdanning som kvalifiserer deg til å drive opplæring i de andre førerkortklassene og til å være faglig leder ved en trafikkskole.

  Den toårige grunnutdanningen kan også brukes som en del av en bachelorgrad og grunnlag for opptak til master i yrkespedagogikk.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  I tillegg til semesteravgiften, må du betale en materiellavgift på 3000 kroner per semester.

  Det vil tilkomme andre utgifter i løpet av studieåret i forbindelse med obligatoriske aktiviteter.

  Studenten bør ha tilgang til egen bil, og bør kunne bruke denne til trening/undervisningsøvelser sammen med medstudenter. Bilen må ha manuelt gir.

 • Spesielle hensyn

  Les mer om hva som kreves for opptak ved dette studiet:

Har du spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter: 67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).