!

Studiet har ikke opptak i 2024, på grunn av mangel på praksisveiledere.

Trafikklærer og elev sitter i en bil. Begge smiler.

Trafikklærer

Toårsstudium

Ønsker du å være blant landets dyktigste sjåfører? Bidra til myndighetenes visjon om null drepte og null varig skadde i trafikken ved å lære opp og veilede elever til å bli reflekterte og samfunnsbevisste sjåfører.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller oppfylle kravene til realkompetanse.

  Du må også ha en av disse:

  • førerkort klasse B (manuelt gir) sammenhengende de siste tre årene
  • førerkort klasse B (manuelt gir) minst ett år, dersom du har hatt førerrett begrenset til kjøretøy med automatgir (kode 78) sammenhengende i de to foregående årene

  Du dokumenterer førerkortkravet med kopi av begge sider av førerkortet. Kravet må være dekket før 1. august i opptaksåret.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 50 i ordinær kvote.

 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 696.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på trafikklærer.

 • Hva lærer du?

  Studiet skal dyktiggjøre og forberede deg til oppgaven som trafikklærer ved trafikkskole.

  Studieinnholdet behandles teoretisk i klasse/gruppe og praktisk gjennom egen undervisning og veiledning. Om lag en tredel av studietiden er øvingsundervisning ved trafikkskole og feltstudier ved annen trafikkfaglig virksomhet.

  Studiets hovedtemaer er

  • trafikkpedagogikk, -didaktikk og –psykologi
  • praktisk undervisning ved trafikkskole (øvingsundervisning)
  • egenkjøring / presis kjøreteknikk
  • teknologi og samfunn
  • juss og etikk
  • informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
  • trafikkpedagogisk utviklingsarbeid

  Første semester gjennomføres kjøretrening som avsluttes med praktisk kjøretest. Kjøretest, eksamen i trafikkteori og trafikkpedagogikk samt praksis må bestås for å fortsette utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen

  Teoriundervisningen foregår på Kjeller.

  Praktisk undervisning gjennomføres i samarbeid med trafikkskoler. Du får praksislærer ved en trafikkskole på det sentrale østlandsområdet.

  Du gjennomfører observasjoner og får deretter egen undervisning og veiledning i klasserom og bil. Undervisningspraksis ved trafikkskole er sentral del av studiet.

  Vegdirektoratet krever midlertidig godkjenning som trafikklærer. For å få slik godkjenning må du legge fram politiattest og helseattest, tilsvarende kravet til godkjent trafikklærer.

 • Praksis

  Praksis er en naturlig og viktig del av dette studiet.

  OsloMet samarbeider med landets fremste arbeidsplasser innen fagområdet, slik at du skal få en lærerik og spennende praksistid.

  OsloMet tildeler praksisplass og praksislærer. Du må regne med noe reisevei.

 • Hva kan du jobbe som

  Etter endt utdanning søker du Statens vegvesen om godkjenning som trafikklærer. Du må oppfylle kravene i trafikkopplæringsforskriften § 6.2 (lovdata.no). Det er blant annet helsekrav og krav til vandel og skikkethet.

  Som trafikklærer er du kvalifisert for opplæring av personbilførere – førerkortklasse B.

  Du får også grunnlag for å bli førerprøvesensor og å arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter. Det finnes svært gode jobbmuligheter over hele landet for trafikklærere.

  Etter trafikklærerstudiet kan du ta videreutdanning som kvalifiserer deg til å drive opplæring i de andre førerkortklassene og til å være faglig leder ved en trafikkskole.

  Den toårige grunnutdanningen kan også brukes som en del av en bachelorgrad og grunnlag for opptak til master i yrkespedagogikk.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du vil også få andre utgifter i løpet av studieåret i forbindelse med obligatoriske aktiviteter.

  Du bør ha tilgang til egen bil og bør kunne bruke denne til trening/undervisningsøvelser sammen med medstudenter.

 • Spesielle hensyn

Har du spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter: 67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).

Studenthistorier

Portrett av Remi Højklint utendørs på Campus Kjeller.
– Jeg ble helt overveldet da jeg kom inn på studiet

Trafikklærerutdanningen er et av de mest populære studiene på OsloMet. Remi er en av de heldige som etter hvert skal få lære opp morgendagens sjåfører.