Trafikkpedagogikk

Videreutdanning

Er du trafikklærer og ønsker å styrke din pedagogiske og trafikale kompetanse? Denne videreutdanningen bygger på trafikklærerutdanningen, og til sammen kan disse to utdanningene utgjøre en bachelorgrad i trafikkpedagogikk.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført og bestått toårig høyere utdanning som trafikklærer eller trafikklærerutdanning fra utlandet med konverteringstid godkjent av Vegdirektoratet, eller realkompetanse, samt gyldig førerkort klasse B (personbil) sammenhengende de tre siste årene før studiestart i opptaksåret.

  Krav til realkompetanse er generell studiekompetanse (GSK)/realkompetanse + minimum tre års relevant fulltids yrkespraksis og høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning), fordelt slik at enten yrkespraksis eller utdanning utgjør minst 40 % av de tre årene (40/60 eller 60/40). Relevant yrkespraksis og utdanning er erfaring som trafikklærer og annen pedagogisk utdanning.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra trafikklærerutdanningen.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    15. oktober 

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. november

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3440

 • Hva lærer du?

  Studiet vil styrke deg i arbeidet med å planlegge, gjennomføre og evaluere trafikantrettede tiltak i offentlig og privat regi på system-, gruppe- og individnivå innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet i vegtrafikken.

  Du vil få videreutviklet din pedagogiske, vitenskapelige, tekniske, sosiale og etiske kompetanse samt endrings- og utviklingskompetanse.

  Du vil kunne bli kvalifisert for saksbehandlings-, utrednings- og undervisningsoppgaver i statlig og fylkeskommunal forvaltning, skoleverket, offentlige og private organisasjoner og virksomheter.

  Studiet gir tilsammen 30 studiepoeng i veiledning, individuelt og i gruppe. Du vil med det kvalifiseres som øvingslærer og kunne ha studenter i praksis fra OsloMets trafikklærerutdanning.

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot deg som er trafikklærer og ønsker å videreutvikle din kompetanse. 

  Fullført studium vil gi kandidater med toårig trafikklærerutdanning fra OsloMet graden Bachelor i trafikkpedagogikk. Kandidater med trafikklærerutdanning fra andre institusjoner kan søke om å få tildelt bachelorgraden.

  En bachelorgrad kvalifiserer til videre studier på masternivå, blant annet masterstudiet i yrkespedagogikk.

  Studiet kan også være aktuelt for andre som ønsker å kvalifisere seg til å arbeide med trafikksikkerhet og trafikkpedagogiske oppgaver for å sikre videreutvikling av en sikkerhetskultur i samsvar med myndighetenes nullvisjon.

  Studieside for Trafikkpedagogikk

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet består av fire emner på 15 studiepoeng hver, og går på deltid over fire semestre.

  Det veksles mellom ulike arbeids- og undervisningsformer:

  • Forelesninger.
  • Gruppearbeid.
  • Individuelt arbeid.
  • Rollespill.
  • Framføringer.
  • Arbeid med prosjekt.

  Studiet organiseres gjennom studiesamlinger, studiearbeid mellom samlingene og innlevering av skriftlige arbeider. 

  IKT og digitale verktøy i kommunikasjon og læringsarbeid vil bli brukt. Det forutsettes at du disponerer egen bærbar PC.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).