Pilestredet campus med student som går opp trapp

Fordypning i utdanningsledelse

Utvikling av skoler krever stor grad av samhandling mellom ledere og lærere. For å få til endring i skolen må skoleleder ha oppmerksomhet mot kompetanseutvikling og kollektive læringsprosesser blant de ansatte.

OsloMet tilbyr en master i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i utdanningsledelse. 

Studiet er samlingsbasert og kan tas ved siden av jobb. Det er et deltidsstudium over to til tre år og består av emnene:

Opptakskravet er 30 studiepoeng i pedagogikk/pedagogikk og elevkunnskap samt fullført Nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende (30 studiepoeng).

Etter opptak kan du søke om å få innpasset inntil to nasjonale videreutdanningsmoduler i ledelse (hver på 15 studiepoeng).

En master i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i utdanningsledelse vil gi deg økt trygghet i ditt arbeid som skoleleder. Det vil gi kompetanse til å arbeide med ledelse, forsknings- og utviklingsarbeid innen utdanningsfeltet og i andre stillinger der det stilles krav om forskningsmessig kompetanse. Det kan også være grunnlag for opptak til relevante doktorgradsprogrammer. 

Er dette aktuelt for deg eller noen du kjenner? 

Les mer om masterutdanning i skolerettet utdanningsvitenskap.

Mer om studietilbud innen utdanningsledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage, skole og trafikkskole

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 25.01.2022 | Beate Holing