Detalj av klokke-leke i en barnehage.

Vil du fordype deg i barnehageledelse?

OsloMet tilbyr masterutdanning i barnehagekunnskap med studieretning barnehageledelse. Masteren kan tas som heltidsstudium (2 år) eller deltidsstudium (4 år). Studiet er samlingsbasert. Tilbudet er et blant flere master- og videreutdanningstilbud innen utdanningsledelse ved OsloMet.

Foto: OsloMet

Studenter som får innpasset Nasjonal lederutdanning for styrere, tar følgende emner: 

Hvis du også har tatt en av videreutdanningsmodulene, kan dette erstatte valgfritt emne. 

Etter opptak kan du søke om å få innpasset Styrerutdanning (30 studiepoeng) og en av våre to nasjonale videreutdanningsmoduler i ledelse (hver på 15 studiepoeng). 

Master i barnehagekunnskap med studieretning barnehageledelse vil gi deg kompetanse og økt trygghet i arbeid som leder i barnehagen. Det vil også gi kompetanse til å arbeide med ledelse, forsknings- og utviklingsarbeid innen utdanningsfeltet og i andre stillinger der det stilles krav om forskningsmessig kompetanse. Det kan også være grunnlag for opptak til relevante doktorgradsprogrammer. 

Les mer om studiet

Er dette aktuelt for deg eller noen du kjenner? Les mer om studiet:

Mer om studietilbud innen utdanningsledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage, skole og trafikkskole

Kontakt

Ved spørsmål kan du kontakte:

Fagansvarlig for styrerutdanning og videreutdanningsmoduler

Laster inn ...

Faglig ansvarlige for masterutdanningen

Laster inn ...
Publisert: 25.01.2022 | Beate Holing