Om Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultetets ledelse

Fakultetet blir ledet av dekanen. Ledergruppen omfatter dekanen, prodekanene, fakultetsdirektøren, de fire instituttlederne, og senterleder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO.

Fakultetets ledergruppe

 • Dekan

   Laster inn ...
  • Prodekaner

    Laster inn ...

    Hanne Skaaden er prodekan for forskning og utvikling (FoU).

     Laster inn ...

     Finn Aarsæther er prodekan for utdanning.

    • Fakultetsdirektør

      Laster inn ...

      Jarle Traavik er fakultetsdirektør. 

     • Institutt- og senterledere

       Laster inn ...

       Inger Marie Lindboe er instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU).

        Laster inn ...

        Vibeke Bjarnø er instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU).

         Laster inn ...

         Hilde Arntsen er instituttleder ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST).

          Laster inn ...

          Anna Hagen Tønder er instituttleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU).

           Laster inn ...

           Marit Lunde er senterleder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO.

          Fakultetsadministrasjonen

          Administrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier blir ledet av fakultetsdirektøren. Seksjonene er delt inn etter oppgaver og går på tvers av instituttene.

          • Seksjonssjefer i fakultetsadministrasjonen

            Laster inn ...

            Ronald Worley er seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering.

             Laster inn ...

             Line Christin Zachariassen er seksjonssjef for økonomi.

              Laster inn ...

              Gry Hovland er seksjonssjef for praksisadministrasjon. 

               Laster inn ...

               Gry Merethe Lutro er seksjonssjef for HR.

                Laster inn ...

                Bruna Bruce er seksjonssjef for oppdragsadministrasjon.

                 Laster inn ...

                 Julia Ferkis er seksjonssjef for FoU.

                  Laster inn ...

                  Fred Arild Pettersen er seksjonssjef for stab.