Om Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultetets ledelse

Fakultetet blir ledet av dekanen. Ledergruppen omfatter dekanen, prodekanene, fakultetsdirektøren, de fire instituttlederne, og senterleder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO.

Fakultetets ledergruppe

 • Dekan

  Laster inn ...
 • Prodekaner

  Laster inn ...

  Sølvi Mausethagen er prodekan for forskning og utvikling (FoU).

  Laster inn ...

  Finn Aarsæther er prodekan for utdanning.

 • Fakultetsdirektør

  Laster inn ...

  Jarle Traavik er fakultetsdirektør. 

 • Institutt- og senterledere

  Laster inn ...

  Kristin Danielsen Wolf er instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU).

  Laster inn ...

  Vibeke Bjarnø er instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU).

  Laster inn ...

  Hilde Arntsen er instituttleder ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST).

  Laster inn ...

  Anna Hagen Tønder er instituttleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU).

  Laster inn ...

  Marit Lunde er senterleder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO.

Fakultetsadministrasjonen

Administrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier blir ledet av fakultetsdirektøren. Seksjonene er delt inn etter oppgaver og går på tvers av instituttene.

 • Seksjons- og kontorsjefer i fakultetsadministrasjonen

  Laster inn ...

  Ronald Worley er seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering.

  Laster inn ...

  Hege Kristin Hovda er kontorsjef for studieadministrativt kontor 1.

  Laster inn ...

  Hege Wamstad-Finsrud er kontorsjef for studieadministrativt kontor 2.

  Laster inn ...

  Morten Isnes er kontorsjef for studieadministrativt kontor 3.

  Laster inn ...

  Mari Nielsen Vaage er fungerende kontorsjef for studieadministrativt kontor 4. 

  Laster inn ...

  Line Christin Zachariassen er seksjonssjef for økonomi.

  Laster inn ...

  Gry Hovland er seksjonssjef for praksisadministrasjon. 

  Laster inn ...

  Gry Merethe Lutro er seksjonssjef for HR.

  Laster inn ...

  Bruna Bruce er seksjonssjef for oppdragsadministrasjon.

  Laster inn ...

  Julia Ferkis er seksjonssjef for FoU.

  Laster inn ...

  Fred Arild Pettersen er seksjonssjef for stab.