Illustrasjonsfoto av ein kaffikopp med rykande varm kaffi og ei avis

Fakultetet i media

Nysgjerrig på kva mediesaker og podkastar tilsette ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium bidreg i? Start med desse lenkjene.

Forskarane våre i media

Følg Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium på Facebook (facebook.com) for å sjå litt meir om kva forskarane våre bidreg med i samfunnsdebatten. Her lenkar vi opp aktuelle mediesaker og kronikkar.

Forskinga vår i andre kanalar

Ekspertliste

OsloMet har ei liste med ekspertar på ulike tema som media treng utsegner på. Fakultetet bidreg med ekspertar innan mange ulike område, mellom anna barn og språk, ekstremisme og radikalisering, fråfall i vidaregåande skole, lekser og lærarutdanning.

Lytt til LUI 

Illustrasjonsbilde av svarte hodetelefoner på gul bakgrunn

Her er nokre podkastar der våre tilsette bidreg.

Viten og snakkis (Kunnskap og snakkis)

I denne podkasten får du blikket til OsloMet-forskarane på kva som skjer rundt oss.

Podkasten blir laga av avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ved OsloMet.

Høyr podkastar med forskarar frå Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium som delar av kunnskapen sin (vitenogsnakkis.oslomet.no).

Yrkesfagpodden

Dyktige fagarbeidarar i dagens norske arbeidsliv er ikkje berre gode elektrikarar, helsefagarbeidarar eller tømrarar. Dei tek ansvar og deltek i innovasjonsarbeid, viser heilskapsforståing og utøver leiing.

Denne podkasten er bidraget vårt for å vise fram ulike sider ved fag- og yrkesopplæringa med perspektiv frå forsking, utøvarar, yrkesfaglærarar og andre interessentar på feltet.

Lytt til Yrkesfagpodden (listennotes.com)

Mellomrommet - ein podkast om livet i barnehagen

Mellomrommet er eit samarbeid mellom tidsskriftet Barnehagefolk og OsloMet. Birgitte Fjørtoft, Liv Anna Hagen og Elisabeth Anvik leier oss gjennom samtalar om det myldrande livet i barnehagen.

Perspektiver – på barnehagefaglige fenomener (Perspektiv – på barnehagefaglege fenomen)

Ein podkast som søker å få til gode samtalar mellom barnehageforskarar, dei som utdannar barnehagelærarar, og andre i barnehagefeltet. Podkasten blir driven av Øystein Skundberg som jobbar ved barnehagelærarutdanninga ved OsloMet, og Nina Odegard som jobbar på Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Noreg (USN) i Porsgrunn.

Les meir og lytt til Perspektiver – på barnehagefaglige fenomener (usn.no).

KRLEpodden

I 2018 starta Knut Aukland KRLEpodden  – eit unikt formidlingsprosjekt som kombinerer podkast og blogg med bidrag frå fagfolk, studentar og lærarar. 

KRLEpodden er eit nyskapande, kreativt og fagleg solid formidlingsprosjekt som bygger bru mellom campus og skole, akademia og samfunn. Prosjektet er forankra ved lærarutdanninga og RLE-seksjonen (religion, livssyn og etikk). 

Les meir og lytt til KRLEpodden (krlepodden.com).