English version
Constantinos Xenofontos

Constantinos Xenofontos

Kort om

Jeg er professor i matematikkdidaktikk. Jeg har en bachelorgrad i utdanning (med spesialisering i matematikkdidaktikk) fra University of Cyprus (Kypros), en mastergrad og en doktorgrad i matematikkdidaktikk fra University of Cambridge (England, Storbritannia), og et postgraduate sertifikat i pedagogisk ledelse fra University of Leicester (England, Storbritannia).

Før jeg ble ansatt ved OsloMet jobbet jeg som lærer på Kypros, og som akademiker ved University of Nicosia (Kypros) og University of Stirling (Skottland, Storbritannia). Forskningsinteressene mine handler om de sosiale, kulturelle og politiske dimensjonene ved matematikkdidaktikk, som jeg ofte utforsker i forhold til lærerutdanning i matematikk og analyser av læreplaner i matematikk.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Xenofontos, Constantinos ; Hizli Alkan, Sinem; Appelbaum, Peter (2024). An exploration of Scottish teachers’ perceptions of equitable teaching practices in mathematics. Cogent Education. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2310436

Xenofontos, Constantinos ; Nolan, Kathleen Theresa (2024). Critical Perspectives on Mathematics Teacher Education. ISBN: 978-3-0365-9882-6. 284 s. MDPI.

Xenofontos, Constantinos ; Andrews, Paul (2023). The experiential construction of mathematics teacher identity and the impact of early mathematical failure. Frontiers in Education. Vol. 8.
https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1158973

Xenofontos, Constantinos ; Hizli Alkan, Sinem; Andrews, Paul (2023). Estimation in the Primary Mathematics Curricula of Cyprus, Greece and Turkey: A Privileged or Prevented Competence?. 21 s. Athens Journal of Education (AJE). Vol. 10.
https://doi.org/10.30958/aje.10-1-7

Bjerke, Annette Hessen ; Xenofontos, Constantinos (2023). Teachers’ self-efficacy in teaching mathematics: tracing possible changes from teacher education to professional practice. Teachers and Teaching: theory and practice. Vol. 31.
https://doi.org/10.1080/13540602.2023.2219982

Khilji, Mohammed Ali; Xenofontos, Constantinos (2023). “With maths you can have a better future”: how children of immigrant background construct their identities as mathematics learners. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2204108

Pettersen, Josefine; Xenofontos, Constantinos (2023). The construction of mathematical identities among early adolescents. Cogent Education. Vol. 10.
https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2214474

Nolan, Kathleen Theresa ; Xenofontos, Constantinos (2023). On Becoming a Culturally Responsive Teacher of Mathematics. Journal of Mathematics and Culture.

Nolan, Kathleen Theresa ; Xenofontos, Constantinos (2023). The Role of Insights in Becoming a Culturally Responsive Mathematics Teacher. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13101028

Nolan, Kathleen Theresa ; Xenofontos, Constantinos (2023). Mapping teachers’ perspectives on culturally responsive pedagogy in mathematics: from academic achievement to insights and opportunities. 17 s. Intercultural Education. Vol. 34.
https://doi.org/10.1080/14675986.2023.2265855

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig