English version
Nisanka U. S. R. Mohottige

Nisanka U. S. R. Mohottige

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

U. S. Rajapakse Mohottige, Nisanka ; Bjerke, Annette Hessen ; Andersen, Renate (2024). Teacher education as stakeholder: teacher educator perspectives on the integration of computational thinking into mathematics and science courses. Teachers and Teaching: theory and practice.
https://doi.org/10.1080/13540602.2024.2313635Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig