Norwegian version
Anja Bredal

Anja Bredal

About

PhD, Sociology Anja Bredal, Researcher; Childhood, Family and Child Welfare Research. As a qualitative sociologist, Bredal has done extensive research in the fields of migration, integration, family, gender and generation. Her projects include public policies and welfare services in the area of marriage migration and domestic violence, including forced marriage and honour based violence. At the moment she is a member of NOVA's Domestic violence research program.

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Sociology

Subject areas

Gender   Public policy   Family health   Integration   Ethnic minorities   Immigration   Forced marriage   Domestic violence

Research projects

Scientific publications

Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (2020). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. ISBN: 978-82-02-68104-3. 199 p. Cappelen Damm Akademisk.

Smette, Ingrid; Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2019). Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Ed.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 8. p. 143-158. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner/kapit...

Bredal, Anja (2018). Contesting the Boundaries between Civil and Religious Marriage. State and Mosque Discourse in Pluralistic Norway. Sociology of Islam . Vol. 6.

Reisel, Liza; Bredal, Anja; Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam. Bezorgmehr, Mehdi; Kasinitz, Philip (Ed.). Growing up Muslim in Europe and the United States. 8. p. 153-171. Routledge.

Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2017). Barnahus for Adults? Reinterpreting the Barnahus Model to Accommodate Adult Victims of Domestic Violence. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Ed.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 15. p. 311-330. Palgrave Macmillan.

Bredal, Anja; Hydle, Ida Marie (2014). Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. Innvandrere på utsiden av samfunnet. kapittel 6. p. 159-186. Abstrakt forlag.

Bredal, Anja (2014). Ordinary vs Other violence? Conceptualising Honour Based Violence in Scandinavian Public Policies. Honour killing and violence. Theory, policy and practice. Kapittel 7. p. 135-155. Palgrave Macmillan.

Bredal, Anja (2013). Vold i nære relasjoner : Minoritetskvinner mellom hypersynlighet og usynlighet. Thun, Cecilie; Bråten, Beret (Ed.). Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Kapittel 5. p. 117-143. Akademika forlag.

Bredal, Anja (2011). Border control to prevent forced marriages: Choosing between protecting women and protecting the nation. Gill, Aisha; Anitha, Sundari (Ed.). Forced Marriage: Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective. kapittel 4. p. 90-111. Zed Books.

Bredal, Anja (2009). Barnevernet og minoritetsjenters opprør. Mellom det generelle og det spesielle. Eide, Kjetil (Ed.). Over profesjonelle barrierer : et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Kapittel. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete