English version

Nettverk for forsking om familie

Knallblå dør og vegg med barnetegning malt på. Foto: ToniVC

Førestillingar om «familie» står sentralt i offentleg og politisk diskurs, og i velferdspolitikk og praksis, i Noreg og internasjonalt. Mykje av forskinga på tvers av fagområde ved Velferdsforskingsinstituttet NOVA inneber å tenkje på «familie», på tvers av ulike tema, inkludert velferdstenester, straffesystemet, livsløps- og generasjonsstudiar, bustad, migrasjon, barndom og ungdomstid.

Forskingsnettverket samlar perspektiv og kunnskap frå denne forskinga på tvers av seksjonar og fagdisiplinar ved NOVA.

Målet med forskingsnettverket er å skape ein arena for kritisk og kreativ refleksjon rundt familierelaterte tema ved å «tenkje saman» på tvers av fagdisiplinar og seksjonar. I 2024 vil vi mellom anna arbeide med tekstar til ei komande bok om etiske og metodologiske utfordringar knytt til det å forske på familieliv i konteksten av ein (u)bekymra velferdsstat.

Nettverket er ope for alle forskarar ved NOVA. Vi møtest ein gong i månaden og byter på å presentere og foreslår felles litteratur. Vi deler og diskuterer utvikling av forsking i alle ledd – frå nye idear til diskusjon om pågåande arbeid – og utforskar moglegheiter for nye samarbeid og kollektive prosjekt om familierelaterte tema. 

Nettverket blir koordinert av Monica Five Aarset, forskar ved Seksjon for barndom, familie og barnevern, og Janet Boddy, professor ved Child, Youth and Family Studies på Universitetet i Sussex (sussex.ac.uk).

Kontaktperson

Laster inn ...

Aktuelle forskingsnyheiter

Rygg og bakhode av mor og datter ankommer flyplass med bagasje.
Mange barn og unge på flukt opplever å bli tatt godt imot i Norge

Samtidig savner mange mer informasjon og medvirkning, ifølge en ny studie.

En samtale mellom mor, far og et tenåringsbarn i samtale med en ansatt fra familievernet.
Skal også barn og unge få hjelp på familievernkontoret?

Det er både fordeler og ulemper ved det, ifølge en fersk rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Samtidig peker forskerne på spesielt én ting som må på plass først.

Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
Familievernet må styrke sitt mangfoldsarbeid for å sikre et likeverdig tjenestetilbud

Det må organiseres og styres slik at de ansatte har de verktøy som trengs i møte med en mangfoldig befolkning, viser ny studie fra OsloMet.

Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
Familievernet – et lavterskeltilbud med høyt potensial

Nytt forskningsprosjekt har sett på brukernes opplevelser av familievernet i saker med vold og overgrep.

Smilende mor og gutt ser i kamera fra sofaen.
Hvordan skal barna oppdras?

Skal man holde på foreldrenes tradisjoner eller bryte med dem og bli mer som majoriteten i Norge?

Nygift ektepar omfavner hverandre. Ser ryggen på brudgommen i mørk dress og hendene til bruden som holder en brudebukett.
Stadig færre ekteskap inngås mellom søskenbarn

NOVA-forsker Monica Five Aarset ser en tydelig nedgang i ekteskap i nær slekt i Norge. Hun har gjennomgått forskning fra hele Europa.

Illustrasjonsbilde av skoleelever som sitter og jobber.
Hvordan påvirker foreldrene norske ungdommers skolestress?

NOVA-forsker Ingunn Marie Eriksen har intervjuet norske ungdommer om skolestress og foreldrepress.

Jente sitter på autovernet i landlig strøk og spiser en is.
Overraskende funn om ungdommers liv på bygda

NOVA-forskere har undersøkt hvordan ungdom i distriktene har det.

Besteforelder og barnebarnet sitt.
Dagens besteforeldre: På en egotripp eller mer engasjerte enn før?

Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i barnebarnas liv.