English version

Evaluering av barne- og familieetatens arenafleksible team (AFT)

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap som kan belyse om Barne- og familieetatens arenafleksible team fungerer etter intensjonen og om det er behov for endringer i tiltakene.

Barne- og familieetaten i Oslo kommune har for tiden to arenafleksible tiltak. Arenafleksibelt behandlingsteam (ABT) tilbyr hjelp til barn og unge som har problemer knyttet til fysisk/verbal aggresjon, vold, rus og kriminalitet.

Arenafleksibelt team ved Borger With kompetansesenter (BW) tilbyr hjelp til barn og unge med psykiske lidelser eller vansker. Begge teamene gir helhetlige hjelp til ungdommer i en avgrenset periode (vanligvis 9–12 måneder). Med helhetlig menes at det jobbes multisystemisk på alle ungdommens arenaer.

Tiltaket skal blant annet bidra til økt mestring på ulike arenaer, styrke ungdommenes nettverk for hjelp og støtte, understøtte de ulike instansenes samarbeid og sette foreldrene i stand til å ha mer av denne funksjonen. 

I prosjektet skal vi snakke med de ansatte i teamene, ulike samarbeidspartnere som barnevern, spesialisthelsetjeneste, politi og skole, samt de som mottar tiltaket, det vil si barn og deres familier.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...