English version

Norsk nettverk for klasseforskning

Utydelige barn som leker utenfor barneskole

Sosial ulikhet og klasseforskjeller er igjen blitt et sentralt samfunnsvitenskapelig tema og er ofte gjenstand for betydelig offentlig oppmerksomhet. Både internasjonalt og i Norge, innenfor så vel som utenfor, akademia. 

Det er stor variasjon i hvordan forskere forstår og benytter klassebegrepet. I Norsk nettverk for klasseforskning ses mangfoldet av tilnærminger til klasse som en styrke og som et godt utgangspunkt for faglig utveksling, kritikk og debatt. Nettverket er derfor ikke begrenset til én disiplin, ett teoretisk perspektiv eller til én metodisk tilnærming.

Et felles faglig grunnlag for nettverket er likevel at klasse ses på som en analytisk tilnærming som kan bidra til å oppnå en bedre forståelse av hvordan systematisk sosial ulikhet skapes og reproduseres.

Deltakelse i Norsk nettverk for klasseforskning skjer etter invitasjon fra koordinatorene ved NOVA, men er åpent for alle ansatte ved NOVA. 

Aktiviteten i nettverket består i hovedsak av seminarer – to til tre ganger i semesteret – hvor deltakere legger frem og kommenterer på pågående arbeider. Målet er at stipendiater og ferske forskere på feltet får tilgang på relevante nettverk, at mer etablerte forskere får kunnskap om nye prosjekter, å diskutere pågående forskningsprosjekter, og være en arena for samarbeid om nye prosjektsøknader. 

Nettverket blir koordinert av Jørn Ljunggren, Kari Stefansen og Patrick Lie Andersen, forskere ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet.

Kontaktperson

Laster inn ...

Aktuelle forskningsnyheter

To unge gutter og en jente samarbeider om skoleoppgave.
Det står bra til med ungdom i Oslo. På flere områder bedre enn før

Ung i Oslo 2023: – Vi ser en positiv utvikling på flere områder, sier forsker Anders Bakken ved NOVA, OsloMet.

Foto: Fire ungdommer i en klatrevegg
Slik påvirket koronapandemien de unges treningsvaner

Mange har fryktet at pandemien har ført til større sosiale forskjeller i barn og unges idrettsdeltakelse. Fersk forskning viser overraskende funn.

Jenter på fest som ler og drikker.
Ungdommer om festovergrep: – Fulle jenter er lette bytter

Fersk forskning viser at jenter pålegger seg selv ansvaret for å unngå festovergrep.

Mann på vei inn på et Nav-kontor.
Arbeidsledighet er helseskadelig – spesielt for menn

Menn får flere helseproblemer av arbeidsledighet enn kvinner, ifølge fersk forskning fra OsloMet.

Jente sitter på autovernet i landlig strøk og spiser en is.
Overraskende funn om ungdommers liv på bygda

NOVA-forskere har undersøkt hvordan ungdom i distriktene har det.

Ung jente og ung gutt sitter og jobber foran pcen.
Dette kan hjelpe unge som står i fare for å droppe ut av skolen

Å ha en fast person som følger dem over tid kan bidra til positiv endring hos ungdom, viser en fersk rapport fra NOVA ved OsloMet.

Ung mann med skjegg og briller leser bok i biblioteket
Utdanning er ikke en garanti mot arbeidsløshet og fattigdom

Til tross for at utdanningsnivået i befolkningen øker, betyr ikke det at risikoen for å bli arbeidsledig, sosialhjelpsmottaker eller uføretrygdet reduseres i tilsvarende grad, viser fersk forskning fra OsloMet.

Fire ungdommer går langs en vei, sett bakfra, med armene rundt hverandre.
Overraskende mange unge bruker fritidsklubbene

Hele 1 av 3 tenåringer benytter seg av fritidsklubber der de finnes. – Det viser hvor viktig dette tilbudet er, sier forsker Idunn Seland ved OsloMet.

Unge jenter i aksjon under en fotballkamp.
Dette kan klubbene gjøre for å få unge til å holde på med organisert idrett lenger

En fersk forskningsrapport fra OsloMet har noen klare tips til idrettsklubbene.