Inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter i norske lokalsamfunn (ICYVOL)

Prosjektet undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter har positive effekter på deres psykososiale utvikling og livssjanser, samt bidrar til forebygging av helse og sosiale problemer. Barn og ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter avtar imidlertid med alderen og varierer betydelig mellom sosioøkonomiske og etniske grupper.

Undersøkelser av ulikheter utover individuelle og familieressurser innebærer å ta i betraktning aggregerte sosioøkonomiske faktorer på nabolagsnivå, aktivitetstilbudet fra lokale frivillige organisasjoner, samt effekten av nasjonale og lokale offentlige policyer.

Med dette formålet undersøker prosjektet:

  1. for det første, effekten av nabolagsulikheter på barne- og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
  2. For det andre undersøker prosjektet de organisatoriske barrierer og drivere for deltakelse på lokalt nivå.
  3. For det tredje studerer prosjektet effekten av nasjonale og lokale tiltak på deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og ser spesielt på den lokale implementeringen av "fritidskortet" –en finansiell støtteordning som skal brukes til fritidsaktiviteter.
  4. Til slutt utarbeider prosjektet – i samarbeid med prosjektpartnere (Oslo og Haugesund kommuner, Frivillighet Norge og LNU)—et diagnostikkverktøy som vil støtte under praktikernes lærings- og innovasjonskapasitet.
  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...