English version
Øyvind Førland Standal

Øyvind Førland Standal

Forskningsprosjekter

  • Literacies for helse og livsmestring i skolen

    Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Vitenskapelige publikasjoner

Mathias, Gro; Standal, Øyvind Førland (2023). The Psychosocial in Norwegian Teacher Education in Light of Epistemic Objects and Therapeutic Culture. 20 s. Professions and Professionalism. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/pp.5278

Standal, Øyvind Førland; Aaring, Vegard Fånes; Kirk, David (2023). Exploring pedagogies of embodiment in physical education teacher education. Physical Education and Sport Pedagogy.
https://doi.org/10.1080/17408989.2023.2260398

Mong, Hanne Herigstad; Standal, Øyvind Førland (2022). Teaching health in physical education: An action research project. 18 s. European Physical Education Review. Vol. 28.
https://doi.org/10.1177/1356336X221078319

Bjørke, Lars; Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal (2022). ‘What we have done now is more student-centred’: an investigation of physical education teachers’ reflections over a one-year participatory action research project. Educational Action Research.
https://doi.org/10.1080/09650792.2022.2062407

Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (2021). Inkluderende kroppsøving. ISBN: 9788202675639. 167 s. Cappelen Damm Akademisk.

Aggerholm, Kenneth; Standal, Øyvind Førland (2021). Kroppslig læring er noe man kan øve seg på. Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Engelsrud, Gunn Helene; Sørum, Anne Grut (Red.). Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. s. 72-83. Universitetsforlaget.

Standal, Øyvind Førland; Bratten, Judith Helene (2021). ‘Feeling better’: embodied self-knowledge as an aspect of movement capability. 9 s. Physical Education and Sport Pedagogy. Vol. 26.
https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1886268

Patricia, Longmuir; Downs, Peter; Standal, Øyvind Førland; Goodwin, Donna (2020). Promoting physical activity in children with impairments. The Lancet Child and Adolescent Health. Vol. 4.
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30236-4

Standal, Øyvind Førland (2020). Embodiment. Philosophical considerations of the body in adaptive physical education. Haegele,, Justin; Hodge, S.R.; Shapiro, D.R. (Red.). Routledge Handbook of Adapted Physical Education . s. 227-238. Routledge.

Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (2020). «Ei mil vid og ein tomme djup»? – ei undersøking av innhald og undervisning i kroppsøving på ungdomstrinnet i Noreg. Journal for Research in Arts and Sports Education. Vol. 4.
https://doi.org/10.23865/jased.v4.1749

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig