English version
Øyvind Førland Standal

Øyvind Førland Standal

Forskningsprosjekter

  • Literacies for helse og livsmestring i skolen

    Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Vitenskapelige publikasjoner

Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (2021). Inkluderende kroppsøving. ISBN: 9788202675639. 167 s. Cappelen Damm Akademisk.

Aggerholm, Kenneth; Standal, Øyvind Førland (2021). Kroppslig læring er noe man kan øve seg på. Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Engelsrud, Gunn Helene; Sørum, Anne Grut (Red.). Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. kapittel 5. s. 72-83. Universitetsforlaget.

Standal, Øyvind Førland; Bratten, Judith Helene (2021). ‘Feeling better’: embodied self-knowledge as an aspect of movement capability. Physical Education and Sport Pedagogy . Vol. 26.

Aartun, Iselin; Walseth, Kristin; Standal, Øyvind Førland; Kirk, David (2020). Pedagogies of embodiment in physical education - a literature review. Sport, Education and Society .

Patricia, Longmuir; Downs, Peter; Standal, Øyvind Førland; Goodwin, Donna (2020). Promoting physical activity in children with impairments. The Lancet Child and Adolescent Health . Vol. 4.

Standal, Øyvind Førland (2020). Embodiment. Philosophical considerations of the body in adaptive physical education. Haegele,, Justin; Hodge, S.R.; Shapiro, D.R. (Red.). Routledge Handbook of Adapted Physical Education. 14. s. 227-238. Routledge.

Bjørke, Lars; Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal (2020). ‘While we may lead a horse to water we cannot make him drink’: three physical education teachers’ professional growth through and beyond a prolonged participatory action research project. Sport, Education and Society .
https://hdl.handle.net/11250/2735429

Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (2020). «Ei mil vid og ein tomme djup»? – ei undersøking av innhald og undervisning i kroppsøving på ungdomstrinnet i Noreg. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/2679669

Nabaskues-Lasheras, Itsaso; Usabiaga, Oidui; Lozano-Sufrategui, Lorena; Drew, Kevin J; Standal, Øyvind Førland (2019). Sociocultural processes of ability in Physical Education and Physical Education Teacher Education: A systematic review. European Physical Education Review .

Digranes, Anja Jøndal; Standal, Øyvind Førland (2019). "Det er gøy å løpe med venner" : elever med utviklingshemminger og deres erfaringer i kroppsøving. Spesialpedagogikk . Vol. 84.
https://hdl.handle.net/11250/2653975

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig