English version

Kjønn og unges fritid

Prosjektet skal utforske betydningen av kjønn for ungdoms aktivitet på fritidsarenaen.

Vi undersøker om det er kjønnede mønstre i gutters og jenters fritidsaktiviteter og i deres motivasjoner og årsaker for deltagelse og aktivitet. Vi vil også utforske om det er sammenheng mellom gutters og jenters erfaringer på fritidsarenaen og opplevd kroppspress, stress og press, og om eventuelle kjønnsmønstre skaper ulike former for muligheter eller utfordringer i ulike oppvekstmiljø.

Prosjektet baserer seg på data fra første runde av det longitudinelle kvalitative forskningsprosjektet Ungdom i endring ved NOVA. Vi har utført intervjuer med 80 13-åringer – 40 jenter og 40 gutter – i fire svært ulike oppvekstmiljø i Norge,

En rapport og en «Kort oppsummert» skal leveres til #UngIDag-utvalget (regjeringen.no), et offentlig oppnevnt utvalg, som skal utrede likestillingsutfordringer som barn og unge møter på ulike arenaer. Utvalget skal levere sin innstilling til Barne- og likestillingsdepartementet høsten 2019.

  • Ungdom i endring

    Prosjektet tar for seg hvordan sosial ulikhet utspiller seg i ungdomstida.

Les også

Guttebein sparker fotball på gressmatte
Hvorfor er det nesten ingen jenter som sier de vil satse på idrett?

Forskere fra OsloMet har sett på hva 13-åringer gjør på fritiden. Idrett er mest populært, men det er nesten bare gutter som sier at de vil satse.