Anders Bakken og Ingrid Smette

Nordisk tidsskrift om ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning har vært en del av NOVAs portefølje siden 2002. I 2019 ble tidsskriftet nordisk og skiftet navn til Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning. Tidsskriftet er åpent tilgjengelig og gis ut på Universitetsforlaget.

Som det største miljøet på ungdomsforskning i Norden tar Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet nå ansvar for en ny giv i diskusjonene mellom forskere om ungdoms liv i de nordiske landene.

– Vi er svær glad for å kunne presentere et nytt nordisk tidsskrift på feltet, forteller de nye redaktørene av tidsskriftet, Anders Bakken og Ingrid Smette fra NOVA.

– Det foregår mye forskning på ungdom i ulike forskningsmiljøer i Norden, men det er lite felles diskusjon mellom forskerne om forskningsfunn og metoder.

Ungdomsforskning som fagfelt er nokså fragmentert, og ambisjonen med å utvide ungdomsforskningstidsskriftet til en nordisk kontekst er å få gode vitenskapelige diskusjoner om oppvekst og ungdomsliv innenfor rammene av de nordiske velferdsstatene.

– Mye er likt, men det er også mange forskjeller mellom ungdomsliv i ulike deler av Norden, sier Bakken, som understreker at det er stor interesse for Norden og den nordiske modellen internasjonalt.

Tidsskriftet har åpen tilgang (idunn.no).

Tverrfaglig tidsskrift

Det nye tidsskriftet utgis på Universitetsforlaget, og er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig tidsskrift med Norden som empirisk nedslagsfelt. Tidsskriftet viderefører målsettingen om å være en kanal for publisering av forskning om ungdom primært på skandinaviske språk og vil være åpent tilgjengelig.

Den nyetablerte redaksjonen har så langt medlemmer fra Norge, Danmark og Sverige, og redaktørene er fornøyd med at tidsskriftet har en redaksjon med stor bredde. 

De har fått med seg Håkan Stattin fra Universitetet i Uppsala, som har arbeidet med kvantitative studier av ungdom, atferdsproblemer og betydningen av foreldre. I tillegg er Maria Rönnlund fra Universitetet i Umeå og Anne-Lene Sand fra det Syddanske Universitet (SDU) med. Rönnlund har blant annet jobbet med ungdom i rurale områder, mens Sand blant annet har forsker på ungdom og selvorganiserte aktiviteter.

De norske redaksjonsmedlemmene er så langt Kristinn Hegna fra Universitetet i Oslo og Gry Paulgaard fra Universitetet i Tromsø. Begge har forsket på en rekke temaer knyttet til ungdom.

Tidsskrift for ungdomsforskning, som NOVA har gitt ut siden 2002, er nå lagt ned. (Les tidligere utgaver her (journals.hioa.no))

– Ved å etablere en nordisk redaksjon og å knytte oss til Universitetsforlaget, har vi en klar ambisjon om å få inn artikler fra flere nordiske forskere og å styrke den vitenskapelige kvaliteten på tidsskriftet, avslutter Smette.

Redaktører

    Laster inn ...
    Publisert: 11.04.19 | Nina Eriksen