Anders Bakken og Ingrid Smette

Nordisk tidsskrift om ungdomsforskning

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning ble etablert i 2019. Tidsskriftet er åpent tilgjengelig og gis ut på Universitetsforlaget.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er det største miljøet innen ungdomsforskning i Norden og er opptatt av diskusjonene mellom forskere om ungdoms liv i de nordiske landene.

Anders Bakken (NOVA) og Ingrid Smette (UiO) er redaktører for tidsskriftet.

– Det foregår mye forskning på ungdom i ulike forskningsmiljøer i Norden, men det er trengs også diskusjon mellom forskerne om forskningsfunn og metoder, sier Bakken.

Ungdomsforskning som fagfelt er nokså fragmentert, og et ungdomsforskningstidsskriftet i en nordisk kontekst bidrar til å få gode vitenskapelige diskusjoner om oppvekst og ungdomsliv innenfor rammene av de nordiske velferdsstatene.

– Mye er likt, men det er også mange forskjeller mellom ungdomsliv i ulike deler av Norden, sier Bakken, som understreker at det er stor interesse for Norden og den nordiske modellen internasjonalt.

Tidsskriftet har åpen tilgang (idunn.no).

Tverrfaglig tidsskrift

Tidsskriftet gis ut på Universitetsforlaget, og er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig tidsskrift med Norden som empirisk nedslagsfelt. Tidsskriftet har som målsetting å være en kanal for publisering av forskning om ungdom primært på skandinaviske språk og vil være åpent tilgjengelig.

Redaksjonen har medlemmer fra Norge, Danmark og Sverige. 

Bakken og Smette har følge av Håkan Stattin fra Universitetet i Uppsala, som har arbeidet med kvantitative studier av ungdom, atferdsproblemer og betydningen av foreldre, i redaksjonen. I tillegg er Maria Rönnlund fra Universitetet i Umeå og Anne-Lene Sand fra det Syddanske Universitet (SDU) med. Rönnlund har blant annet jobbet med ungdom i rurale områder, mens Sand blant annet har forsker på ungdom og selvorganiserte aktiviteter.

De norske redaksjonsmedlemmene er  Kristinn Hegna fra Universitetet i Oslo og Gry Paulgaard fra Universitetet i Tromsø. Begge har forsket på en rekke temaer knyttet til ungdom.

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning ble etablert i 2019 og erstattet Tidsskrift for ungdomsforskning, som NOVA har gitt ut siden 2002.

Les tidligere utgaver av tidsskriftet her (journals.oslomet.no).

Redaktører

    Laster inn ...
    Publisert: 11.04.19 | Nina Eriksen