English version
Sandro Claudio Vita

Sandro Claudio Vita

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Vita, Sandro Claudio (2023). The problematisation of ethnic and cultural diversity in physical education teacher education (PETE): an analysis of PETE course syllabi from Norway, Aotearoa/New Zealand and Canada. Sport, Education and Society.
https://doi.org/10.1080/13573322.2023.2284804Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig