English version
Maren Hjelle Guddal

Maren Hjelle Guddal

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • HEYoung intervensjonstudie

    Prosjektet skal utvikla ein intervensjon som undersøkjer effekten av ei personsentrert tilnærming for vidaregåande skule-ungdommar med langvarige smerter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Indrekvam, Kari; Bånerud, Ingrid Fjeldheim; Hermansen, Erland; Austevoll, Ivar Magne; Rekeland, Frode Gurvin; Guddal, Maren Hjelle ; Solberg, Tore; Brox, Jens Ivar; Hellum, Christian; Storheim, Kjersti (2023). The Norwegian degenerative spondylolisthesis and spinal stenosis (NORDSTEN) study: study overview, organization structure and study population. European spine journal. Vol. 32.
https://doi.org/10.1007/s00586-023-07827-w

Strømme, Sofie Hammernes; Guddal, Maren Hjelle ; Fenstad, Anne Marie; Visnes, Håvard; Zwart, John Anker Henrik; Storheim, Kjersti ; Johnsen, Marianne Bakke (2023). Musculoskeletal pain is not clearly associated with the risk of anterior cruciate ligament reconstruction in adolescents. BMJ Open sport & exercise medicine. Vol. 9.
https://doi.org/10.1136/bmjsem-2022-001453

Jahre, Henriette ; Grotle, Margreth ; Småstuen, Milada ; Guddal, Maren Hjelle ; Smedbråten, Kaja ; Richardsen, Kåre Rønn ; Stensland, Synne ; Storheim, Kjersti ; Øiestad, Britt Elin (2021). Risk factors and risk profiles for neck pain in young adults: Prospective analyses from adolescence to young adulthood—The North-Trøndelag Health Study. 16 s. PLOS ONE. Vol. 16.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256006

Guddal, Maren Hjelle ; Stensland, Synne ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Johnsen, Marianne Bakke ; Heuch, Ingrid; Zwart, John-Anker; Storheim, Kjersti (2020). Obesity in young adulthood: The role of physical activity level, musculoskeletal pain, and psychological distress in adolescence (the hunt-study). 13 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 17.
https://doi.org/10.3390/ijerph17124603

Guddal, Maren Hjelle ; Stensland, Synne ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Johnsen, Marianne Bakke ; Zwart, John-Anker; Storheim, Kjersti (2019). Physical activity and sport participation among adolescents: Associations with mental health in different age groups. Results from the Young-HUNT study: A cross-sectional survey. BMJ Open. Vol. 9.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028555

Guddal, Maren Hjelle ; Stensland, Synne ; Småstuen, Milada C ; Johnsen, Marianne Bakke ; Zwart, John-Anker; Storheim, Kjersti (2017). Physical activity level and sport participation in relation to musculoskeletal pain in a population-based study of adolescents: The Young-HUNT Study. Orthopaedic Journal of Sports Medicine (OJSM). Vol. 5:2325967116685543.
https://doi.org/10.1177/2325967116685543

Johnsen, Marianne Bakke ; Guddal, Maren Hjelle ; Småstuen, Milada C ; Moksnes, Håvard ; Engebretsen, Lars; Storheim, Kjersti ; Zwart, John-Anker (2016). Sport Participation and the Risk of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in Adolescents. 8 s. American Journal of Sports Medicine. Vol. 44.
https://doi.org/10.1177/0363546516643807Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig