English version
Silje Stensrud

Silje Stensrud

Forskningsprosjekter

  • Ryggplager hos eldre (BACE-N)

    Del av det internasjonale konsortiet Back Complaints in the Elders (BACE), etablert for å utvikla standardisert metodikk for store kohortstudiar om byrda av ryggplager hos eldre.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kretz, Lise ; Axen, Iben; Stensrud, Silje ; Hoekstra, Trynke; Vigdal, Ørjan Nesse ; Killingmo, Rikke Munk ; Storheim, Kjersti ; Grotle, Margreth (2024). Identifying latent subgroups in the older population seeking primary health care for a new episode of back pain – findings from the BACE-N cohort. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 25.
https://doi.org/10.1186/s12891-024-07163-0

Stensrud, Silje ; Richardsen, Kåre Rønn ; Aars, Marianne; Riiser, Kirsti (2021). Fysioterapeutstudenters bekymring for smitte under Covid-19 pandemien og opplevd utbytte av klinisk praksis. En tverrsnittstudie. 7 s. Fysioterapeuten.

Kise, Nina Jullum; Roos, Ewa M.; Stensrud, Silje ; Engebretsen, Lars; Risberg, May Arna (2018). The 6-m timed hop test is a prognostic factor for outcomes in patients with meniscal tears treated with exercise therapy or arthroscopic partial meniscectomy: a secondary, exploratory analysis of the Odense–Oslo meniscectomy versus exercise (OMEX) trial. 10 s. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.
https://doi.org/10.1007/s00167-018-5241-7

Kise, Nina Jullum; Risberg, May Arna; Stensrud, Silje ; Ranstam, Jonas; Engebretsen, Lars; Roos, Ewa M. (2016). Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up. 9 s. The BMJ. Vol. 354:i3740.
https://doi.org/10.1136/bmj.i3740

Stensrud, Silje ; Risberg, May Arna; Roos, Ewa M. (2015). Effect of exercise therapy compared with arthroscopic surgery on knee muscle strength and functional performance in middle-aged patients with degenerative meniscus tears: a 3-Mo follow-up of a randomized controlled trial. 14 s. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. Vol. 94.
https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000000209

Stensrud, Silje ; Risberg, May Arna; Roos, Ewa M. (2014). Knee function and knee muscle strength in middle-aged patients with degenerative meniscal tears eligible for arthroscopic partial meniscectomy. British Journal of Sports Medicine. Vol. 48.
https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091540

Stensrud, Silje ; Roos, Ewa M.; Risberg, May Arna (2012). A 12-Week Exercise Therapy Program in Middle-Aged Patients With Degenerative Meniscus Tears: A Case Series With 1-Year Follow-up. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. Vol. 42.
https://doi.org/10.2519/jospt.2012.4165

Stensrud, Silje ; Myklebust, Grethe; Kristianslund, Eirik; Bahr, Roald; Krosshaug, Tron (2011). Correlation between two-dimensional video analysis and subjective assessment in evaluating knee control among elite female team handball players. British Journal of Sports Medicine. Vol. 45.
https://doi.org/10.1136/bjsm.2010.078287Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig