English version

Institutt for naturvitenskapelige helsefag (NVH)

Vi utdanner bioingeniører, farmasøyter, radiografer og tannteknikere og forsker på legemidler og pasientsikkerhet, mannlig reproduktiv helse og sykdom og miljøpåvirkning. Vi samarbeider med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for naturvitenskapelige helsefag hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter
825
Ansatte (årsverk)
73
Bachelorprogrammer
4
Masterprogrammer
4

Ledelsen ved instituttet

 • Instituttleder

  Laster inn ...
 • Avdelingsledere

  Bioingeniørfag og master biomedisin

  Laster inn ...

  Farmasi

  Laster inn ...

  Radiografi

  Laster inn ...

  Tannteknikk

  Laster inn ...

Forskningssamarbeid

Institutt for naturvitenskapelige helsefag er partner i Norsk forskerskole i farmasi (mn.uio.no)