English version

Institutt for naturvitenskapelige helsefag (NVH)

Vi utdanner bioingeniører, farmasøyter, radiografer og tannteknikere og forsker på legemidler og pasientsikkerhet, mannlig reproduktiv helse og sykdom og miljøpåvirkning. Vi samarbeider med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for naturvitenskapelige helsefag hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter
790
Ansatte (årsverk)
75
Bachelorprogrammer
4
Masterprogrammer
2

Ledelsen ved instituttet

 • Instituttleder og avdelingsledere

  Instituttleder

   Laster inn ...

   Studieleder bioingeniørfag og master biomedisin

    Laster inn ...

    Avdelingsleder farmasi

     Laster inn ...

     Studieleder radiografi

      Laster inn ...

      Studieleder tannteknikk

       Laster inn ...

      Forskningssamarbeid

      Institutt for naturvitenskapelige helsefag er partner i Norsk forskerskole i farmasi (mn.uio.no)