English version

Fakultetsstyret ved Fakultet for helsevitenskap

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekan.

Mandat og forretningsorden

Fakultetsstyrets mandat og forretningsorden finner du på våre ansatt-sider (ansatt.oslomet.no) 

 • Medlemmer

  HVs fakultetsstyre perioden 01.01.2020-31.07.2023

  Leder

  Gro Jamtvedt (dekan)

  Eksterne representanter

  • Unni Hembre (seksjonssjef for byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Oslo kommune)
   • Personlig vara: Trine Knobel (regional samhandlingskoordinator for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker)
  • Øystein Mæland (direktør, Akershus universitetssykehus)
   • Personlig vara: Helge Røsjø (forsknings- og innovasjonsdirektør, Akershus universitetssykehus)
  • Eivind Engebretsen (visedekan for postdoktor- og masterprogrammer og professor, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo)
   • Personlig vara: Andreas Habberstad (prosjektleder brukermedvirkning, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
  • Bent Håkon Lauritzen (Advisor Market Development, Norway Health Tech)
   • Personlig vara: Wasim Zahid (kardiolog, Drammen sykehus, skribent)

  Representanter for studenter

  Funksjonsperiode 01.08.2022-31.07.2023

  • Henriette Bøe
  • Martin Myhr Wallin
  • Ville Norheim 

  Representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger

  Tre faste representanter

  • Dag Karterud (førsteamanuensis)
  • Svein Eikeseth (professor)
  • Inga-Linn Nordby Hansen (universitetslektor)

  To vararepresentanter

  • 1. vara: Helen Bull (førsteamanuensis)
  • 2. vara: Øyvind Lockertsen (universitetslektor)

  Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger

  Funksjonsperiode 01.08.2022-31.07.2023

  • Nina Bjerketveit Ødegaard (stipendiat)
  • Vara: Milan Stosic (stipendiat)

  Representant for teknisk-administrativt ansatte (TA)

  • Emrys Gerritse (internasjonal koordinator)
  • Vara: Berit Nygård (seniorrådgiver)
 • Nyttig informasjon for fakultetsstyret

Saksdokumenter, referater og møteplaner

Saksdokumenter, referater og møteplaner for fakultetsstyret ved Fakultet for helsevitenskap. 

Saksdokumenter, referater og møteplaner (opengov.360online.com)