English version

Fakultetsstyret ved Fakultet for helsevitskap

Fakultetsstyret er det øvste organet til fakultetet, og rapporterer til rektor via dekan.

Mandat (ansatt.oslomet.no)

Forretningsorden (ansatt.oslomet.no)

Saksdokument, referat og møteplanar (opengov.360online.com)

 • Medlemmer

  Funksjonsperioden til fakultetsstyret er frå 1. juli 2023 til 31. juli 2027. Representantar for studentar og midlertidleg tilsette sit i ein kortare periode.

  Leiar

  Marit Kirkevold, dekan

  Eksterne representantar

  • Unni Hembre, seksjonssjef for byrådsavdelinga for eldre, helse og arbeid, Oslo kommune
  • Helge Røsjø, forskings- og innovasjonsdirektør, Akershus universitetssykehus
  • Bent Håkon Lauritzen, Advisor Market Development, Norway Health Tech
  • Andreas Habberstad, prosjektleiar brukarmedverknad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  • Vara: Trine Knobel, regional samhandlingskoordinator for kommunane Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker
  • Vara: Meetali Kakad, Chief Medical Officer, Dignio
  • Vara: Lillian Kramer-Johansen, assisterande forskingsdirektør, Oslo universitetssykehus

  Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskingsstillingar

  • Jonas Debesay, professor
  • Inga-Linn Nordby Hansen, universitetslektor
  • Anne Kaasen, professor
  • Vara: Kristin Häikiö, førsteamanuensis
  • Vara: Niclas Karlsson, professor

  Representant for teknisk-administrativt tilsette

  • Kristin Sletten, seniorrådgivar
  • Vara: Emrys Gerritse, internasjonal koordinator

  Representant for midlertidig tilsette i undervisnings- og forskingsstillingar

  Funksjonsperioden er frå 1. august 2023 til 31. juli 2024.

  Åsmund Wahl Olsen, høgskolelærer

  Studentrepresentantar

  Funksjonsperioden er frå 1. august 2023 til 31. juli 2024.

  • Martin Myhr Wallin
  • Nina Lily Nordskag Paureng
  • Ville Norheim
  • Vara: Joachim Svamo Karlsen
  • Vara: Ingrid Madland
 • Nyttig informasjon for fakultetsstyret