English version

Fakultetsstyret HV

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekan.

Mandat og forretningsorden

Fra 1. januar 2020 erstattes fakultetsrådene ved OsloMet med fakultetsstyrer.

Fakultetsstyrets mandat og forretningsorden finner du på våre ansatt-sider (ansatt.oslomet.no) 

 • Nyttig informasjon for fakultetsstyret

  OsloMets tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (ansatt.oslomet.no)

  Strategi og visjon for OsloMet

  Nettside for Fakultet for helsevitenskap, med blant annet fakultetets strategi 2018-2024, oversikt over fakultetets ledelse, institutter og råd og utvalg.

  Saksdokumenter og referater for OsloMets råd og utvalg (opengov.360online.com) blant annet HVs IDF (informasjon, drøfting, forhandling), Utdanningsutvalg, Doktorgradsutvalg og FoU-utvalg

 • Medlemmer

  HVs fakultetsstyre perioden 01.01.2020-31.07.2023

  Leder
  • Gro Jamtvedt (dekan)
  Eksterne representanter
  • Unni Hembre (seksjonssjef for byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Oslo kommune)
   • Personlig vara: Trine Knobel (regional samhandlingskoordinator for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker)
  • Øystein Mæland (direktør, Akershus universitetssykehus)
   • Personlig vara: Helge Røsjø (forsknings- og innovasjonsdirektør, Akershus universitetssykehus)
  • Eivind Engebretsen (visedekan for postdoktor- og masterprogrammer og professor, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo)
   • Personlig vara: Andreas Habberstad (prosjektleder brukermedvirkning, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
  • Bent Håkon Lauritzen (Advisor Market Development, Norway Health Tech)
   • Personlig vara: Wasim Zahid (kardiolog, Drammen sykehus, skribent)
  Representanter for studenter

  Funksjonsperiode 01.08.2020-31.07.2021

  • Hilal Shide Gure
  • Neda Dinani
  • Linn E. Lihagen
  Representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger

  3 faste representanter

  • Dag Karterud (førsteamanuensis)
  • Svein Eikeseth (professor)
  • Inga-Linn Nordby Hansen (universitetslektor)

  2 vararepresentanter

  • 1. vara: Helen Bull (førsteamanuensis)
  • 2. vara: Øyvind Lockertsen (universitetslektor)
  Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger

  Funksjonsperiode 01.08.2020-31.07.2021

  • Nina Bjerketveit Ødegaard (stipendiat)
  • Vara: 
  Representant for teknisk-administrativt ansatte (TA)
  • Emrys Gerritse (internasjonal koordinator)
  • Vara: Ragnhild Johnsrud (rådgiver)

Saksdokumenter, referater og møteplaner

Saksdokumenter, referater og møteplaner for fakultetsstyret ved Fakultet for helsevitenskap. 

Saksdokumenter, referater og møteplaner (opengov.360online.com)