English version

Fakultetsstyret ved Fakultet for helsevitenskap

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekan.

Mandat og forretningsorden

Mandat (ansatt.oslomet.no)

Forretningsorden (ansatt.oslomet.no)

 • Medlemmer

  Fakultetsstyrets funksjonsperiode er fra 1. juli 2023 til 31. juli 2027. Representanter for studenter og midlertidig ansatte sitter i en kortere periode.

  Leder

  Gro Jamtvedt, dekan

  Eksterne representanter

  • Unni Hembre, seksjonssjef for byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Oslo kommune
  • Helge Røsjø, forsknings- og innovasjonsdirektør, Akershus universitetssykehus
  • Bent Håkon Lauritzen, Advisor Market Development, Norway Health Tech
  • Andreas Habberstad, prosjektleder brukermedvirkning, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  • Vara: Trine Knobel, regional samhandlingskoordinator for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker
  • Vara: Meetali Kakad, Chief Medical Officer, Dignio
  • Vara: Lillian Kramer-Johansen, assisterende forskningsdirektør, Oslo universitetssykehus

  Representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger

  • Jonas Debesay, professor
  • Inga-Linn Nordby Hansen, universitetslektor
  • Anne Kaasen, professor
  • Vara: Kristin Häikiö, førsteamanuensis
  • Vara: Niclas Karlsson, professor

  Representant for teknisk-administrativt ansatte

  • Kristin Sletten, seniorrådgiver
  • Vara: Emrys Gerritse, internasjonal koordinator

  Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger

  Funksjonsperiode 1. august 2023 til 31. juli 2024.

  Åsmund Wahl Olsen, høgskolelærer

  Representanter for studenter

  Funksjonsperiode 1. august 2023 til 31. juli 2024.

  • Martin Myhr Wallin
  • Nina Lily Nordskag Paureng
  • Ville Norheim
  • Vara: Joachim Svamo Karlsen
  • Vara: Ingrid Madland
 • Nyttig informasjon for fakultetsstyret

Saksdokumenter, referater og møteplaner

Saksdokumenter, referater og møteplaner for fakultetsstyret ved Fakultet for helsevitenskap. 

Saksdokumenter, referater og møteplaner (opengov.360online.com)